Lerende organisaties zijn toekomstbestendige organisaties volgens succes-ondernemer Richard Branson. 

“Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to”

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Natuurlijk staat het opleiden, trainen en ontwikkelen van jouw medewerkers hoog op de prioriteitenlijst in jouw organisatie. Je wilt niet dat de medewerkers achter gaan lopen op de ontwikkelingen in de markt. De ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel dus dat jouw medewerkers bijblijven of zelfs vooroplopen, en hiermee de klanten en andere collega’s blijven verrassen, is al uitdagend genoeg.

Maar hoe zit het met de LEERCULTUUR? 

  • Weet je zeker dat de collega met nieuw opgedane kennis en vaardigheden met open armen ontvangen wordt in zijn team? 
  • Dat de nieuw opgedane kennis en vaardigheden proactief en enthousiast worden gedeeld met andere collega’s om het leerrendement optimaal te laten zijn? 
  • Dat de nieuwe opgedane kennis en vaardigheden worden geïmplementeerd en vastgelegd in systemen en documentatie voor langdurige borging? 
  • Dat iedere medewerker belangrijke en minder belangrijke ontwikkelingen en trends volgt die de toekomstbestendigheid van jouw organisatie vergroten? 
  • Dat alle medewerkers weten welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn zodat ze persoonlijk boven de materie staan en dat ze iedere uitdaging de baas kunnen? 
  • Weet je zeker dat de leercultuur bij jou optimaal is?

UpUco biedt hulp! Om de leercultuur op een effectieve, efficiënte en laagdrempelige manier te meten heeft upUco een Leercultuur enquête voor organisaties ontwikkeld. De enquête is het resultaat van een samenwerking tussen upUco en onder andere de Erasmus Universiteit. De enquête is in de basis een Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ), een veelvuldig onderzochte enquête met gevalideerde en betrouwbare resultaten zoals bevestigd in het onderzoek van B.Yang (2003).

Hierin wordt geconcludeerd dat: “The DLOQ provides a useful tool for researchers to assess learning culture and other important organisational performance variables”. Met andere woorden, de DLOQ geeft inzicht in de mate van leercultuur en andere belangrijke organisatorische variabelen. Daarnaast wordt in de enquête onderzocht in hoeverre de ‘5 dimensions of learning’ aantoonbaar effect hebben op de kennis en financiële prestaties van een organisatie. Deze enquête brengt op een betrouwbare én anonieme manier de daadwerkelijke ‘Perceived Learning Scale’ van een organisatie in kaart te brengen.

Rendement op serieuze investeringen

Wanneer geïnvesteerd wordt in een bedrijfsmachine of innovatieproject dan wordt er in de regel een terugverdientijd (ROI) berekend. Return On Investment (ROI) is de normaalste zaak van de wereld in de Boardroom. Een bedrijfsmiddel van € 1,5 ton aanschaffen kent een belangrijk besluitvormingstraject. Rendement op investeringen in personeel heeft nauwelijks de aandacht in de Boardroom. Voor het opleidingsbudget per werknemer wordt al snel € 1.000,- gereserveerd. Heb je 250 werknemers op de loonlijst staan dan is de reservering € 250.000. Wanneer heb je deze ‘jaarlijkse’ investering terugverdiend? Brengt deze investering extra rendement als een verhoging van de marge, meer agility en mobiliteit, een hogere loyaliteit of werknemersgeluk?

Dimensions of Learning enquête

De enquête van upUco brengt de volgende aspecten in relatie tot de lerendheid van jouw organisatie in kaart:

1.     Energie & Betrokkenheid

2.     Rendement op Leren

3.     Leersfeer & Bedrijfscultuur

4.     Wendbaarheid

5.     Leerfaciliteiten

De enquête brengt de leercultuur in kaart van de gehele organisatie door de resultaten op 3 aggregatieniveaus te meten, te weten op strategisch (directie en MT), tactisch (lijnmanagement en staf) en operationeel (werkvloer). De integrale Percieved Learning Scale van jouw organisatie.

Rendement op leren 2024

Wil jij snel weten hoe het zit met de Leercultuur in jouw organisatie zodat de opgenomen investeren op een juiste manier renderen? Stuur dan een email naar support@upuco.nl en maak een afspraak met een van onze Consultants. Bellen kan ook: 010-3071794.

Aan de slag

Wil je direct starten met de enquête om eerst zelf te weten hoe de analyse en rapportage, geheel vrijblijvend in jouw voordeel gaat werken? Klik hier

Onze Consultant komt bij jou langs om de analyse en rapportage met jou te bespreken. Bij wederzijdse inspiratie en enthousiasme zal de enquête integraal worden uitgevoerd.