Iedere medewerker op de      juiste plek

HR en Rendementcontact opnemen

Talent vinden, ontsluiten, boeien en (ver)binden

Wij helpen organisaties om talent te vinden, te ontsluiten, te boeien en te (ver)binden. Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties het eigen talent, alle werknemers in de organisatie, nog niet in kaart hebben gebracht. Een uniek potentieel binnen handbereik en een enorme kans om talent te vinden en te ontsluiten.

Ontdek nu al het talent dat in jouw organisatie aanwezig is. Gegarandeerd dat je versteld zult staan van het potentieel en de mogelijkheden die het ontdekken en gericht inzetten en gebruiken van dat talent jouw organisatie gaat bieden.

Het activeren van talent kan middels bijvoorbeeld ‘Goede Gesprekken’ of de ‘Continue Dialoog’ tussen werknemers, gefaciliteerd met learnings, leuke praktijkopdrachten en thematiek plaatsvinden. Het optimaliseren van de samenwerking middels intervisie en feedback gaat zo bijna automatisch ontstaan.

Betere samenwerking over afdelingsgrenzen heen, hogere loyaliteit en commitment en een lager ziekteverzuim volgen nagenoeg automatisch. Personeelsoptimalisatie in optima forma!

 

Waarmee kunnen wij helpen?

Individueel

Wat zijn jouw talenten en hoe kan je ze optimaal benutten?

Bekijk op welke manier je jezelf bij ons kunt ontwikkelen.

Team

Maak actief gebruik van elkaars talenten!

Hierdoor bereik je sneller teamdoelen en een prettige samenwerking!

Organisatieontwikkeling

Organisatie

Laat leren renderen voor werkgever en werknemer!

Vergroot de algemene kennis en voorkom een braindrain!

TalentConnect

TalentConnect is ons online platform om talenten van werknemers te koppelen op basis van energie dominante competenties. Via TalentConnect organiseren wij gesprekken en interactie tussen collega’s met als doel het delen van kennis, vanuit ieders gemeten talent. De webapplicatie is ontwikkeld door TalentConnect – upUco.

Dit zeggen onze klanten

Scan: Toekomstgericht Leren

Bent u onderdeel van een 'lerende organisatie'? De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerend vermogen van de organisatie. Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie.

Hoe werkt upUco

Deze bedrijven gingen je voor