Iedere medewerker op de      juiste plek

TalentConnectcontact opnemen

   Talent vinden, ontsluiten, boeien en (ver)binden

De energie drivers van medewerkers vormen het startpunt van TalentConnect door middel van een Persoonlijke Talenten Analyse. Stimuleer een krachtige leercultuur en leven lang ontwikkelen (LLO) binnen je organisatie om talent te vinden, ontsluiten, boeien en (ver) binden. Met het exclusieve gepatenteerde platform TalentConnect van upUco activeer je talent met leermogelijkheden, praktijkopdrachten en thematische benaderingen, en stimuleer je informeel leren. De medewerker heeft tevens de mogelijkheid om hiermee open badges te verdienen. 

Optimaliseer samenwerking door intervisie en feedback, wat leidt tot betere samenwerking over afdelingsgrenzen, verhoogde loyaliteit, commitment en een lager ziekteverzuim. Werknemersgerichtheid, leergeluk, en persoonlijke talenten analyse zijn de kern, waardoor personeelsoptimalisatie op zijn best wordt gerealiseerd.

Waarmee kunnen wij helpen?

Individueel

Wat zijn jouw talenten en hoe kan je ze optimaal benutten?

Bekijk op welke manier je jezelf bij ons kunt ontwikkelen.

Team

Maak actief gebruik van elkaars talenten!

Hierdoor bereik je sneller teamdoelen en een prettige samenwerking!

Organisatieontwikkeling

Organisatie

Laat leren renderen voor werkgever en werknemer!

Vergroot de algemene kennis en voorkom een braindrain!

TalentConnect

TalentConnect is ons online platform om talenten van werknemers te koppelen op basis van energie dominante competenties. Via TalentConnect organiseren wij gesprekken en interactie tussen collega’s met als doel het delen van kennis, vanuit ieders gemeten talent. De webapplicatie is ontwikkeld door TalentConnect – upUco.

Dit zeggen onze klanten

Scan: Toekomstgericht Leren

Bent u onderdeel van een 'leercultuur'? De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerend vermogen van de organisatie. Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie.

Hoe werkt upUco

Deze bedrijven gingen je voor