Er wordt op dit moment maximaal ingezet op het behoud van medewerkers. Medewerkers die werken vanuit hun talent zijn in de regel blije, gecommitteerde en loyale medewerkers.

Om de talenten binnen een organisatie te onthullen en optimaal te benutten, is het essentieel om inzicht te hebben in alle Talentprofielen van alle medewerkers. 

Het Persoonlijk Talenten Assessment (PTA) is een gevalideerd online assessment met als doel te meten van welke competenties een medewerker energie krijgt. Dit gaat verder dan het identificeren van vaardigheden of kennis; het richt zich op de intrinsieke motivatie en passie van een persoon. Waarom is dit belangrijk? Omdat wanneer iemand energie krijgt van bepaalde competenties, de kans groot is dat ze plezier beleven van het werk dat deze competenties vereist. Wanneer iemand plezier heeft in het uitvoeren van bepaalde taken, is de kans groot dat ze er ook goed in worden. 

Deze synergie tussen Plezier en Prestatie vormt de kern van iemands Talentprofiel. 

Door te weten van welke competenties een medewerker energie krijgt, kunnen organisaties niet alleen hun talenten beter begrijpen, maar ook gerichter inzetten en ontwikkelen.

De voordelen van de PTA zijn legio. Allereerst biedt het inzicht in het unieke Talentprofiel van elke medewerker, waardoor organisaties hun menselijk kapitaal effectiever kunnen inzetten. Dit kan resulteren in een verbeterde prestatie, hogere betrokkenheid en een grotere tevredenheid onder medewerkers.

Ten tweede verandert het werk in de huidige dynamische werkomgeving voortdurend, waardoor een continue herverdeling van taken en verantwoordelijkheden op basis van gemeten Talentprofielen noodzakelijk is om blijvend blije werknemers en een hoog niveau van commitment en productiviteit te waarborgen.

Inzicht hebben in alle Talentprofielen binnen de organisatie wordt steeds meer gezien als een kritische succesfactor. Dit komt doordat organisaties zich realiseren dat het traditionele model van een vastomlijnde baan met een vast takenpakket niet langer voldoet. In plaats daarvan moeten ze flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de markt, technologie en de behoeften van klanten. Een continue analyse van het werkaanbod op benodigde competenties maakt de optimale match met medewerkers mogelijk.

Bovendien draagt een dergelijk dynamisch Talentmanagementproces bij aan een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling. Medewerkers voelen zich gesteund en erkend voor hun unieke talenten, wat leidt tot een hoger niveau van professionele ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Het kan nog beter. Met de Platform TalentConnect heeft iedere manager en medewerker inzicht in alle Talentprofielen van alle medewerkers. Organisatie breed! Met het Platform TalentConnect kan iedere manager en medewerker alle kennis en ervaring benutten en inzetten vanuit de dagelijkse casuïstiek en voortgang. De juiste medewerker, op het juiste moment op de juiste plek.

Wat zou je ervan vinden wanneer medewerkers elkaar helpen en coachen in de verdere ontwikkeling en ieders persoonlijke groei. Het kan met het Platform TalentConnect. Medewerkers kunnen een collega selecteren die gemeten talentvol is in een specifieke competentie. Het Platform TalentConnect voorziet de ‘helpende’ collega van tientallen learnings om de collega te ‘coachen’ naar een hoger niveau. Van elkaar leren en elkaar helpen ontwikkelen vanuit casuïstiek van de werkvloer is leuk en kent het hoogste leerrendement.

Het aloude leermeester-gezelprincipe is zo in een moderne en high-end technologische jas gestoken. Intervisie en feedbackstructuren dragen zo meetbaar bij aan de optimalisatie van de leercultuur in uw organisatie.

Start morgen nog met het in kaart brengen van alle Talentprofielen in jouw team, afdeling of organisatie. Breng overmorgen iedere medewerker in de positie dat ze elkaar talent kunnen benutten voor persoonlijk ontwikkeling en groei van de organisatie. 

Klik hier voor een offerte of maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.