Organisatieontwikkeling

Organisatieleren is het proces van het creëren, behouden en overbrengen van kennis binnen een organisatie. Een continue cirkel waarbinnen ervaring leidt tot kennis voor elke tak van het bedrijf. Voor een organisatie kan leren moeten de individuen en teams binnen de organisatie leren. Om deze opgedane kennis om te zetten in organisatieleren is het van belang dat de kennis gedocumenteerd of overgedragen wordt binnen de organisatie. Hierdoor verspreid kennis en valt er niet gelijk kennis weg als er iemand uitvalt of een andere uitdaging opzoekt.

Organisatieleren

TalentConnect wil de ontastbare kennis, soft skills en fijne kneepjes van het vak, binnen de organisatie houden. Dit is kennis die ontstaat door ervaring of het meelopen of praten met iemand met ervaring of talent voor een bepaalde skill.

Kennis registreren

Om kennis in huis te houden is het van belang om de kennis te registreren en over te brengen. Hier kan een learning management system (LMS) een uitkomst bieden. Binnen dit systeem is het voor elk individu mogelijk om bij te houden wat iemand leert. Daarnaast is het onderling begeleiden van elkaar een enorm effectieve manier om ontastbare kennis op te doen.

Laat werknemers dubbel renderen

Veel organisaties leren elke dag iets bij. Er wordt alleen geen nadruk op gelegd en dat is zonde. Meer, sneller en efficiënter leren binnen de hele organisatie zorgt ervoor dat je werknemers dubbel renderen, zowel in output als in optimalisatie.

Facilitators on the job

Om het maximale rendement te halen uit ons Toekomstgericht Leren-model is het van belang om “facilitators on the job” te hebben. Dit zijn deelnemers vanuit de community van de organisatie, die wij hebben gecertificeerd als TalentConnector Teams. Deze deelnemers voldoen aan het talentenprofiel wat is opgesteld door upUco. Het doel van deze TalentConnectors is het signaleren van ontwikkelbehoeftes bij de overige deelnemers op de werkvloer. Dit is het Signaalgestuurd Leren.

Belangrijke rol in Teamleren

Daarnaast hebben zij een grote rol in het Teamleren. Zij zorgen voor het legitimeren van het onderling in gesprek gaan en het maximaal stimuleren van de bereidheid om de leren bij elke deelnemer. De tijd die een TalentConnector hiermee kwijt is, is minimaal aangezien zij onderdeel uitmaken van de formatie van de organisatie en dus weten wat er speelt en waar de eventuele knelpunten liggen.

Scan: Toekomstgericht Leren

Bent u onderdeel van een ‘lerende organisatie’? De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerend vermogen van de organisatie. Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie.

Nieuws en Blog