Talent & Organisatie

Collega’s matchen op werk, casuïstiek en/of andere uitdagingen, met als uitgangspunt competenties, talent, opleiding of ervaring kan eenvoudig in de module Talent en Organisatie. U maakt een project aan en stelt de selectiecriteria op en het platform zoekt er de juiste collega’s bij. Middels het platform stuurt u een uitnodiging en de collega zal zich ‘positief geraakt’ voelen omdat u hem/haar aanspreekt in het hart van zijn/haar talent.

Project & Innovatie

Agile werken door medewerkers te matchen aan werk, casuïstiek en/of andere uitdagingen, met als uitgangspunt competenties, talent, opleiding of ervaring kan eenvoudig in de module Talent en Organisatie. Je maakt een project aan, stelt de selectiecriteria op en het Platform TalentConnect zoekt er de juiste talentvolle collega’s bij.

Innovatie en continu verbeteren

Medewerkers worden getriggerd en uitgedaagd om verbeterideeën om te zetten naar concrete actie. Hoe gaaf is het om je eigen Denktank samen te stellen op basis van gemeten competenties en talent. Het Platform TalentConnect voorziet in faciliteiten om kennisevents te organiseren of Denktanks te formeren. Innoveren krijgt een nieuwe dimensie wanneer medewerkers de ruimte krijgen en met enthousiast talent ondersteund worden.

Dashboarding & rapportage

Iedere activiteit, verzoek of actie wordt vastgelegd. Zo ontstaat er een duidelijk beeld en verkrijg je scherp en actueel inzicht in interactie, leer- en ontwikkelactiviteiten en behoeften. Jouw eigen Dashboard in Talent- en persoonlijke ontwikkeling geeft performance management een extra driver.