Sponsoring en incentives

Leren en ontwikkelen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De deelnemers aan de trainingen en programma‘s van upUco sponsoren met hun deelname het ‘lerende kind’ in Afrika. Bij iedere ‘Persoonlijke Ontwikkelingsactiviteit’ gaat er € 1,- in de sponsorpot voor de Stichting Kwasa. Bovendien zijn wij trouwe sponsor van Stichting Hulphond.

Stichting Kwasa en upUco | Wij leren, zij leren

Stichting Kwasa

Stichting Hulphond en upUco 

Sinds de oprichting is upUco al trouwe sponsor van Stichting Hulphond. De gemeenschappelijke belangstelling voor synergie is wat upUco en Stichting Hulphond verbindt. De unieke verbinding tussen mens en hond zorgt er namelijk voor dat mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag kunnen worden ondersteund door een hulphond. De hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Dit past goed bij de missie van upUco om talent te activeren en zo mensen in hun kracht te zetten.

Hulphond Castor

Naast dat upUco Silver Sponsor van Stichting Hulphond is, hebben wij sinds 2017 ook een adoptiepup. Wij sponsoren hulphond Castor tijdens de opleiding tot hulphond. Op dit moment zit Castor in een gastgezin om basisvaardigheden aan te leren. Gedurende het huidige kalenderjaar zal Castor de periode bij het gastgezin afronden en het verdere trainingsprogramma met een hondentrainer van Stichting Hulphond ingaan.

Stichting Hulphond
castor