Module: Talent & Ontwikkelen

Collega’s vinden, helpen en ondersteunen elkaar vanuit ieders gemeten Talentprofiel. Ze gaan samen aan de slag vanuit de principes ‘ intervisie en feedback’ door leuke en leerzame learnings en praktijkopdrachten uit te voeren. Door elke collega te zien als een potentiele mentor worden kennis en talent vermenigvuldigd.

Talentontwikkeling

Een team dat de vraag stelt; “Hoe kunnen wíj beter presteren?”, krijgt meer voor elkaar. Teamleren stuurt erop aan dan men kijkt naar hoe het volledig teamproces en resultaat kan verbeteren. Door actief te streven naar een lerend team nodigt dat uit om te innoveren en te verbeteren. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid en mogelijkheid bij elk teamlid.

Bereidheden

Om dit gedrag bij iedereen in het team te ontsluiten is het van belang dat iedereen in je de juiste mindset zit. Binnen het TGL-model komt dat neer op vier bereidheden:

– Bereidheid om te leren
– Bereidheid om te communiceren
– Bereidheid om zich open te stellen
– Bereidheid om compromissen te sluiten

Platform TalentConnect

Leren van elkaar wordt, al dan niet geregisseerd en in principe los van rang, functie of stand, gefaciliteerd vanuit het platform TalentConnect. Leuke en leerzame praktijkopdrachten en learnings stimuleren kennisdelen en kennisoverdracht. Belangrijk te weten is dat TalentConnect de verbinding tussen collega’s tot stand laat komen door te matchen op gemeten talent en competenties. TalentConnect regelt alles: van agendabeheer, chatfunctie, logboek en doorsturen van praktijkopdrachten en learnings.

Diverse workshops

Het uitgangspunt bij Persoonlijk Ontwikkeling is inzicht in de kennis en kunde van een persoon. Daarom beginnen wij altijd met een Persoonlijke Talenten Analyse (PTA). Deze analyse bestaat uit een vragenlijst waarmee je ontdekt welke competenties bij jou dominant aanwezig zijn. Dominant aanwezige competenties zijn de competenties waar je energie van krijgt als je daarmee bezig bent, deze noemen we ook wel de ‘energie dominante competenties’.

Energiebalans

Iedereen heeft een energiebalans en gedurende de werkdag doe je werkzaamheden die energie kosten en andere werkzaamheden die juist energie opleveren. Door met de analyse te ontdekken wat jou energie oplevert, wordt het mogelijk om je op deze ‘Energy Boosters’ te richten en te begrijpen hoe die competenties zich bij jou uiten.

Scan: Toekomstgericht Leren

Bent u onderdeel van een ‘lerende organisatie’? De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerend vermogen van de organisatie. Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie.

Nieuws en Blog