Daar is ze dan: de digitale collega. Waar kan je als HR Professionals al rekening mee houden wanneer deze nieuwe medewerker haar intrede doet? Geen arbeidsovereenkomst en formatiebudget, maar wel aansturing en verantwoordelijkheid.

Deze digitale collega kan worden beschouwd als een geavanceerde AI-entiteit die in staat is om een breed scala aan werkzaamheden uit te voeren, variërend van administratieve taken tot geavanceerde analyses en zelfs besluitvorming. Waar komt de leiding te liggen en wie is er verantwoordelijk voor het werk dat door deze digitale collega gedaan wordt?

Gaat deze Digitale collega vallen onder de IT-afdeling of het HR-team dat de functionele aspecten en het menselijke element van de taken coördineert. Of toch onder leiding en toezicht van de lijnmanager?

Net als ‘normale’ collega’s is het in ieder geval belangrijk dat er duidelijke richtlijnen en protocollen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de digitale collega ethisch handelt in overeenstemming met bedrijfsbeleid en regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging. 

Vanuit compliance perspectief moet nu al rekening gehouden worden met:

·       Dataprivacy en beveiliging;

·       Ethiek in AI-gebruik;

·       Continue compliance training;

·       Monitoring en auditing;

·       Verantwoordelijkheidsstructuur.

En jawel, ook zal er aandacht moeten worden besteed aan het continu trainen en updaten van de digitale collega, net als ‘normale’ collega’s, om ervoor te zorgen dat deze op de hoogte blijft van veranderingen in bedrijfsprocessen en wet- en regelgeving. Wordt dit de verantwoordelijkheid van de L&D Professional?

Het is absoluut zeker dat met de komst van de digitale collega er nieuwe eisen worden gesteld aan de competenties en vaardigheden van de ‘normale’ collega’s. Terwijl de digitale collega routinetaken gaat overnemen, wordt er van ‘normale’ collega’s verwacht dat ze zich richten op taken die menselijke capaciteiten vereisen en die bijdragen aan tactische en strategische doelen. Hier zijn enkele veranderingen in competenties en vaardigheden die zich kunnen voordoen:

  • Digitale geletterdheid: Medewerkers moeten bekwaam zijn in het werken met digitale technologieën en tools. Dit omvat het begrijpen van de functionaliteiten van de digitale collega, het interpreteren van data gegenereerd door AI en het effectief gebruikmaken van geautomatiseerde systemen. Denk hierbij aan de energie-dominante-competenties: Zelfsturing- & ontwikkeling, Analyseren en Beslissen.
  • Probleemoplossend vermogen: Terwijl de digitale collega routinetaken afhandelt, worden medewerkers steeds meer betrokken bij complexere problemen en vraagstukken die creativiteit en innovatie vereisen. Denk hier vooral aan de energie-dominante-competenties: Creëren, Initiatief nemen, Helpen, en ook weer Analyseren en Beslissen.
  • Samenwerking met AI: Medewerkers moeten in staat zijn om effectief samen te werken met de digitale collega. Dit omvat het begrijpen van de sterke punten van AI, het identificeren van situaties waar menselijke interventie nodig is en het optimaliseren van de synergie tussen mens en machine. Denk aan de energie-dominante-competenties: Zelfsturing- & ontwikkeling, Plannen en organiseren, Helpen en Leidinggeven.
  • Soft skills: Omdat menselijke interacties belangrijker worden, zullen soft skills zoals communicatie, empathie en leiderschap van toenemend belang zijn. Het vermogen om effectief te communiceren en relaties op te bouwen, wordt waardevoller dan ooit. Denk vooral aan de energie-dominante-competenties: Leidinggeven, Mondeling communiceren en Netwerken.
  • Levenslang leren: Gezien de snel evoluerende technologieën is een leergierige houding en de bereidheid om voortdurend nieuwe vaardigheden te verwerven cruciaal. Medewerkers moeten zich aanpassen aan veranderingen en bereid zijn om zichzelf te blijven ontwikkelen. Denk aan de energie-dominante-competenties: Zelfsturing- & ontwikkeling, Initiatief nemen, Volhouden en Flexibel reageren.
  • Ethiek en verantwoordelijkheid: Met toenemende automatisering wordt het belangrijk dat medewerkers een goed begrip hebben van ethische vraagstukken met betrekking tot AI en dat ze verantwoordelijk omgaan met gevoelige informatie en besluitvorming. Denk aan de energie-dominante-competenties: Opmerken, Zelfsturing- & ontwikkeling, Analyseren en Beslissen.

Het is niet langer een kwestie van “als”, maar eerder van “wanneer” en “hoe”. Ben jij er al een beetje aan gewend? Aan het idee dat werk er op korte termijn anders uit gaat zien?  Deze evolutie biedt niet alleen kansen, maar ook uitdagingen die we slim kunnen omarmen.

upUco brengt inzicht in de Talentprofielen van alle medewerkers in jouw organisatie zodat jij als leidinggevende en als medewerker precies weet wat je van jezelf en jouw collega’s kan en mag verwachten bij de intrede van de digitale collega.