Wil je weten hoe het met jullie leercultuur staat binnen jullie organisatie?

De enquête geeft inzicht in de leercultuur van jouw organisatie op:

  • Individueel niveau
  • Team niveau
  • Organisatie niveau

Hoe scoort jouw organisatie op de pijlers voor De Lerende Organisatie:

  • Wendbaarheid
  • Energie en Betrokkenheid
  • Rendement op Leren
  • Leerfaciliteiten
  • Leer- en Bedrijf sfeer

Enquête eerste inzicht:

De enquête geeft een eerste inzicht gericht op bovengenoemde zaken. Waar liggen belangrijke stappen en hoe kan jouw organisatie die op alle lagen bereiken.

Is een verandering in jouw organisatie of de markt een kans of een bedreiging? Hoe gaan de medewerkers daarmee om?

Hiermee krijg je een eerste ‘situatieanalyse’.

De enquête is eenvoudig uit te zetten onder medewerkers om zo een Leercultuur-tevredenheidsenquête intern uit te voeren. De resultaten zullen door upUco worden geanalyseerd en gerapporteerd. Prijs € 4995,- max. 10 enquêtes, excl. btw meer enquêtes op aanvraag.

Graag bespreken wij met jou de conclusies en aanbevelingen in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

Succes!

Team upUco

Disclaimer: de informatie die u opgeeft is vertrouwelijk en wordt niet met derde partijen gedeeld. Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2023 – upUco Coach a Colleague B.V.