Er is een nieuwe beweging gaande in de arbeidsmarkt waarin de nadruk verschuift van “functies” naar “rollen” binnen een organisatie. In de traditionele organisatiestructuren worden medewerkers vaak ingedeeld in specifieke functies met vastomlijnde verantwoordelijkheden en taken. In een meer moderne benadering kan de focus verschuiven naar het definiëren van “rollen” die flexibeler zijn en zich aanpassen aan de behoeften van het moment.

Hier zijn enkele kenmerken van deze overgang van functies naar rollen:

Flexibiliteit: In plaats van vast te houden aan strikt gedefinieerde functies, kunnen medewerkers verschillende rollen aannemen op basis van projecten, prioriteiten en vaardigheden.

Dynamiek: Rollen kunnen gemakkelijker worden aangepast aan veranderende omstandigheden, waardoor een organisatie zich sneller kan aanpassen aan nieuwe uitdagingen en kansen.

Samenwerking: Het bevordert een meer samenwerkingsgerichte aanpak, omdat teamleden kunnen samenwerken op basis van de rollen die ze op zich nemen in plaats van strikt binnen de grenzen van hun functieomschrijving.

Eigenaarschap: Medewerkers kunnen meer eigenaarschap nemen over hun rollen en verantwoordelijkheden, wat de betrokkenheid en motivatie kan vergroten.

Energie gedreven: Rollen kunnen worden toegewezen op basis van energie gedreven competenties en expertise van een individu, wat leidt tot een efficiënter gebruik van talenten binnen de organisatie.

Het idee is om een meer adaptieve en responsieve structuur te creëren die beter is afgestemd op de behoeften van de organisatie in een snel veranderende zakelijke omgeving. Middels het platform TalentConnect is inzichtelijk van welke competenties de collega energie krijgt en op die manier met TalentConnect zijn collega’s makkelijker aan een rol te verbinden.