Bent u onderdeel van een ‘lerende organisatie’?

De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerendvermogen van uw organisatie op:
  • Individueel niveau
  • Team niveau
  • Organisatie niveau
Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco pijlers voor De Lerende Organisatie:
  • Wendbaarheid
  • Energie en Betrokkenheid
  • Rendement op Leren
  • Leerfaciliteiten
  • Leer- en Bedrijf sfeer

De GRATIS scan:

De scan geeft een eerste inzicht gericht op bovengenoemde zaken. Waar liggen belangrijke stappen en hoe kan uw organisatie die op alle lagen bereiken. Is een verandering in uw organisatie of de markt een kans of een bedreiging? Hoe gaat uw formatie daarmee om? Met een kwartier heeft u een eerste ‘situatieanalyse’. Vervolgens bespreken wij graag met u de conclusies en aanbevelingen in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. Succes! Team upUco Disclaimer: de informatie die u opgeeft is vertrouwelijk en wordt niet met derde partijen gedeeld. Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend. © 2023 – upUco Coach a Colleague B.V.