Scan: Toekomstgericht leren

Bent u onderdeel van een 'lerende organisatie'?

De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerendvermogen van de organisatie op:

  • Individueel niveau
  • Team niveau
  • Organisatie niveau

Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie:

  • Wendbaarheid
  • Energie en Betrokkenheid
  • Rendement op Leren
  • Leerfaciliteiten
  • Leer- en Bedrijfsfeer

De scan:

De scan geeft een eerste inzicht de bovengenoemde zaken. De volgende stap is het opstellen van doelen. Waar liggen belangrijke stappen en hoe kan de organisatie die op alle lagen bereiken.

Is een verandering in het bedrijf of de markt een kans of een bedreiging? Hoe gaat uw formatie daarmee om?

Met een kwartier heeft u een ‘situatieanalyse’. Op basis van de resultaten kunt u direct actie ondernemen: regeren is immers vooruitzien.

Vervolgens bespreken wij graag met u de conclusies en aanbevelingen in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

Succes!

Team upUco – TalentConnect

Disclaimer: de informatie die u opgeeft is vertrouwelijk en wordt niet met derde partijen gedeeld. Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer | Werken bij | © 2019 – upUco Coach a Colleague B.V.