Scan Toekomstgericht Leren

Het onderzoek Toekomstgericht Leren (TGL) is het resultaat van een samenwerking tussen upUco-TalentConnect en studenten van onder andere de Erasmus Universiteit. De scan is een middel om het lerend vermogen van een organisatie in kaart te brengen. Hierbij enquêteren we alle lagen in de organisatie om een compleet plaatje te creëren. Dit geeft niet alleen inzicht in het lerend vermogen maar ook de perceptie van het lerende vermogen binnen alle lagen van de organisatie. Dit plaatje fungeert als startpunt voor een gesprek of een traject.

De scan

In combinatie met het TGL-model kan een van onze consultants elk bedrijf binnen ons model van het Toekomstgericht Leren plaatsen. Hierdoor worden de vervolgstappen in het proces, naar een Lerende Organisatie duidelijk. De scan wijst ook uit waar de (leer)behoeftes van de organisatie liggen. Door de leerbehoeftes en leerdoelen een integraal onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie gaan investeringen in Leren & Ontwikkelen dubbel renderen.

scan toekomstgericht leren

13 + 6 =

Nieuws en Blog