Organisaties veranderen, de manier waarop we werken verandert en dus verandert ook de manier waarop we leren. Eerder schreven we al over micro learning; kleine stukjes content waarbij je als professional zelf bepaalt welke ‘chunks’ je wanneer tot je neemt. Veel professionals leren al op deze
manier en maken daarbij gebruik van online tools en programma’s. Vaak zijn dit tools die ze toch al veel gebruiken, bijvoorbeeld een app op hun telefoon.

Niet alleen de manier waarop en wanneer professionals leren verandert, ook hun mindset over leren is aan het veranderen. We leren niet omdat het moet, maar omdat we onze persoonlijke en professionele ontwikkeling belangrijk vinden. Leren gaat daarom niet meer alleen over nieuwe kennis en vaardigheden, maar bijvoorbeeld over:

– Problemen oplossen;
– Verbeteren van het werk dat je doet;
– Voorbereiden op de toekomst;
– Inspiratie en innovatie;
– Plezier.

De vaardigheden die je nodig hebt om te leren zijn daarom niet meer gericht op hoe je studeert of waar je een online les vindt. Het gaat om vaardigheden om het beste te halen uit de ervaringen die je opdoet. Professionals geven aan dat het leren niet meer voor hen georganiseerd hoeft te zijn, ze organiseren het zelf wel. Daarbij realiseren ze zich dat leren ook “per ongeluk” kan gebeuren, als bijproduct van een andere activiteit. Informeel leren dus!

Eigen verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol in deze manier van leren. En hoewel veel professionals in staat zullen zijn hun eigen leren grotendeels vorm te geven, blijft het belangrijk dat organisaties het leren voor hun medewerkers faciliteren. Denk daarbij vooral aan andere vormen dan trainingen en e-learning, want dat is niet meer het enige dat nodig is. De moderne lerende professional ondersteun je in hun leerproces door een omgeving te creëren waarin professionals met elkaar samenwerken, ervaringen kunnen delen en er tijd gemaakt wordt voor feedback en reflectie.
TalentConnect® van UpUco speelt hierop in door collega’s aan elkaar te koppelen. Door de korte opdrachten (micro-learning!) die professionals doen wanneer het hen uitkomt, wordt gewerkt aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Medewerkers bepalen zelf waar ze aan werken en met wie. Iets waar de moderne lerende professional heel goed toe in staat is!

Wil jij je medewerkers ook faciliteren met een tool waarmee informeel leren mogelijk
gemaakt wordt? Ga naar www.talentconnect.nl voor meer informatie.

Disclaimer | Werken bij | © 2018 – UpUco Coach a Colleague B.V.

<< Terug naar home