We willen allemaal leuk werk en leuke collega’s blijkt uit vele onderzoeken. O ja, en een goede privé/werk balans. Werknemers vinden dat belangrijker dan een goed salaris of een goede pensioenopbouw.

Onderstaande vier dimensies maken het voor werkgevers vrij eenvoudig om werkgeluk te bevorderen in hun organisatie:

(1) Betekenisvol werk is van cruciaal belang, waarbij het gevoel van zingeving en de wetenschap dat het werk ertoe doet, centraal staan. Het begrijpen van de diepere impact en waarde van het uitgevoerde werk draagt bij aan een dieper gevoel van voldoening en tevredenheid. Wat is jouw rol en toegevoegde waarde in de prestatie van het team als geheel? 

(2) Persoonlijke talenten benutten en ontwikkelen is de tweede dimensie die bijdraagt aan werkgeluk. Medewerkers die zich bewust zijn van hun sterke punten en dominante skills, en deze kunnen gebruiken en verbeteren, ervaren niet alleen bekwaamheid maar ook een verhoogde voldoening en tevredenheid in hun werk.

(3) Vrijheid op de werkplek gaat verder dan afwezigheid van beperkingen. Het impliceert verantwoordelijkheid en autonomie, waardoor medewerkers gedijen met een gevoel van controle over hun taken en beslissingen. Het toekennen van verantwoordelijkheden stimuleert zelfstandigheid en een gevoel van eigenaarschap.

De vierde dimensie, (4) relaties, benadrukt de waarde van menselijke connecties op de werkplek. Sterke, positieve relaties met collega’s bevorderen een gevoel van verbondenheid. Een ondersteunende en inclusieve werkomgeving met open communicatie draagt bij aan teamprestaties en het welzijn van individuele medewerkers.

Deze onderling verbonden dimensies vormen de basis voor een cultuur waarin werkgeluk gedijt. Organisaties die investeren in (1) betekenis, (2) talenten, (3) vrijheid en (4) relaties creëren niet alleen een positieve en productieve werkomgeving, maar trekken ook talent aan en behouden het op de lange termijn. 

De gepatenteerde methodiek, assessments en platformtechniek van upUco stimuleert en faciliteert de genoemde 4 dimensies op een leuke, pragmatische en laagdrempelige wijze. Medewerkers voelen en ervaren direct de positieve impact van benoemde vier dimensies en werkgevers ervaren direct een afnemende werkdruk met als gevolg een lager ziekteverzuim, een hogere loyaliteit, innovatief vermogen en productiviteit.

Kijk eens op  https://upuco.nl/talentconnect-introductie/ hoe het voor jou zou kunnen werken.