Een veel gehoorde opmerking wanneer wij een Persoonlijk Talenten Assessment (PTA) aanbevelen om intervisie, feedback, leren en ontwikkelen beter te structureren op team-, afdeling- of organisatieniveau.

Tja, er zijn duizenden testen, assessments en analyses die allemaal hetzelfde nastreven namelijk inzicht krijgen in competenties, drijfveren, kernwaarden, motivaties enzovoort van mensen. Vele met als doel dat de respondenten inzicht krijgen in zichzelf en er ook iets mee gaan doen.

Het krijgen van inzicht in jezelf is natuurlijk een geweldig voordeel en verklaart veel van jouw doen en laten.  Andere mensen menen dat het maken van een test, een analyse enzovoort, mensen in hokjes stopt. Sterker, mensen kunnen zich gaan gedragen naar gelang de uitkomst van de test of analyse.

Voor upUco is de PTA een startpunt. De uitkomst uit de PTA wordt gebruikt om mensen met elkaar in contact te brengen. Dat contact moet waarde hebben en het liefst als zeer bijzonder ervaren worden. Een contact, wandelsessie of gesprek, tussen 2 of meerdere mensen, die aan elkaar gewaagd zijn en van elkaar weten op welke aspecten ze elkaar aanvullen, van elkaar kunnen leren of elkaar versterken.

De data uit de PTA wordt ingezet om mensen aan elkaar te koppelen en elkaar te versterken, gegeven ieders omstandigheid en persoonlijke-, team- en organisatiedoelen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, carrièreperspectief, teamtargets of projectdoelstellingen.

Opleiding, werkervaring en de huidige functie of rol zijn allemaal in meer of mindere mate belangrijk maar zelden kritisch. Een Pedicure moet alles weten over voeten maar moet bovenal goed met mensen om kunnen gaan. Een Accountant moet alles weten over de beoordeling van jaarrekeningen maar een goede Accountant adviseert, stimuleert en enthousiasmeert. Zelfs het UWV geeft aan dat mensen meer zijn dan hun CV.   

Het Persoonlijk Talenten Assessment (PTA) van upUco is geen doel op zich maar een startpunt en kritische succesfactor om mensen en teams te verbinden die vooruit willen. Wanneer alle data van de bovenliggende PTA’s zijn opgenomen in het Platform TalentConnect regisseert en faciliteert TalentConnect intervisie- en feedbackstructuren. Structuren die altijd leiden naar interactie tussen mensen met als doel van elkaar te leren, elkaar te helpen en elkaar te inspireren. Zo worden gesprekken voorzien van thematiek en learnings zodat ieder gesprek die waarde krijgt om gestelde doelen te realiseren. Dit onderdeel van de methodiek en tooling is gepatenteerd.

Iedere collega krijgt zijn/haar eigen podium waar maximaal tot uitdrukking komt wat ieders talent is. Voor iedereen zichtbaar en benaderbaar. Laagdrempelig, leuk, uitdagend en effectief.

Wil je meer weten hoe de upUco methodiek en tooling werkt, ga dan naar www.upuco.nl. Plan een bezoekafspraak of demo-omgeving en ervaar hoe leuk samen werken en -leren is.