Teamontwikkeling

Met teamontwikkeling organiseren wij via ons unieke TalentConnect platform gesprekken en interactie tussen collega’s met als doel het delen van kennis, vanuit ieders gemeten talent. In ieder gesprek en interactie stoppen wij leercomponenten, zoals micro-learnings en opdrachten, om zeker te weten dat er ook geleerd wordt.

Teamleren

Een team dat de vraag stelt; “Hoe kunnen wíj beter presteren?”, krijgt meer voor elkaar. Teamleren stuurt erop aan dan men kijkt naar hoe het volledig teamproces en resultaat kan verbeteren. Door actief te streven naar een lerend team nodigt dat uit om te innoveren en te verbeteren. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid en mogelijkheid bij elk teamlid.

Bereidheden

Om dit gedrag bij iedereen in het team te ontsluiten is het van belang dat iedereen in je de juiste mindset zit. Binnen het TGL-model komt dat neer op vier bereidheden:

– Bereidheid om te leren
– Bereidheid om te communiceren
– Bereidheid om zich open te stellen
– Bereidheid om compromissen te sluiten

Platform TalentConnect

Het platform TalentConnect in combinatie met een TalentConnectorTeams of consultant van upUco kunnen ervoor zorgen dat dit wordt herkend en nagestreefd binnen elk team. Het uitgangspunt moet zijn om samen met elkaar leerdoelen op te stellen en na te streven. Om continu te kijken wie elkaar kunnen ondersteunen of waar een collectieve leerbehoefte ligt. Middels een Persoonlijke Talenten Analyse (PTA) is het mogelijk om ieders talent binnen het team en de organisatie in kaart te brengen.

Diverse workshops

Het uitgangspunt bij Persoonlijk Ontwikkeling is inzicht in de kennis en kunde van een persoon. Daarom beginnen wij altijd met een Persoonlijke Talenten Analyse (PTA). Deze analyse bestaat uit een vragenlijst waarmee je ontdekt welke competenties bij jou dominant aanwezig zijn. Dominant aanwezige competenties zijn de competenties waar je energie van krijgt als je daarmee bezig bent, deze noemen we ook wel de ‘energie dominante competenties’.

Energiebalans

Iedereen heeft een energiebalans en gedurende de werkdag doe je werkzaamheden die energie kosten en andere werkzaamheden die juist energie opleveren. Door met de analyse te ontdekken wat jou energie oplevert, wordt het mogelijk om je op deze ‘Energy Boosters’ te richten en te begrijpen hoe die competenties zich bij jou uiten.

Scan: Toekomstgericht Leren

Bent u onderdeel van een ‘lerende organisatie’? De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerend vermogen van de organisatie. Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie.

Nieuws en Blog