Talent Activeren

Met TalentConnect activeer je talent dat al aanwezig is in jouw organisatie. Het programma activeert je om in jouw organisatie, je volledige potentie te gebruiken. Dit doen we door je bewust te maken van jouw talent, dat talent te helpen ontwikkelen en slim in te zetten. Daarbij creëren we actief verbinding tussen collega’s. Naast dat je voorop gaat lopen door jouw talent te gebruiken, is er namelijk nog meer voordeel te behalen wanneer collega’s ook elkaars talent weten te vinden en gebruiken.

Agile werken? Koppel werk aan talent

TalentConnect maakt het mogelijk om de juiste collega bij de juiste taak te zoeken. Met een caseprofiel maak je in de applicatie een taak aan en kies je de benodigde competenties voor die taak. Omdat alle competenties van de deelnemers zichtbaar zijn in TalentConnect, kun je met één druk op de knop zien welk talent het beste matcht met de beschreven taak.

De TalentConnector van upUco die aan de organisatie gekoppeld is, organiseert gedurende de loopperiode van het upUco programma enkele bijeenkomsten. Elke deelnemer in de organisatie kan zich op deze bijeenkomsten inschrijven. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt stilgestaan bij één van de ontwikkelthema’s en worden deelnemers geactiveerd om hiermee aan de slag te gaan. 

Daarnaast worden deelnemers aangespoord om zelf bijeenkomsten te organiseren. Omdat ze zich bewust worden van hun talent, is het waardevol om dit te delen. Het upUco programma spoort je aan om hier het initiatief in te nemen.

Groepsontwikkeling

Nadat deelnemers bekend zijn met het upUco programma en de ontwikkeling in een volgende fase zit, focussen we het programma op groepsontwikkeling. Één van de mogelijkheden is om hiervoor een speciaal groepsontwikkeltraject op te starten. upUco heeft zulke trajecten beschikbaar en in overleg bepalen we welk traject bij jouw organisatie het meest geschikt is. 

Bel nu:

085-064 5343

Individueel - Samen - Sterk

Disclaimer | Werken bij | © 2019 – upUco Coach a Colleague B.V.