Peter is directeur van een groot consultancybureau Ook zijn bedrijf wordt hard geraakt door de Coronacrisis en de daaropvolgende financiële crisis. Zijn ambitie is om zijn klanten beter, sneller en goedkoper te bedienen. Zo gaan ze de komende uitdagende maanden of jaren succesvol doorkomen. Maar is dat genoeg? Past de specifieke dienstverlening Van het bedrijf van Peter wel in het ‘nieuwe normaal’?

De Corona crisis heeft de wereldeconomie goed op zijn kop gezet. Nagenoeg niets is meer hetzelfde. De komende maanden of jaren gaat zakendoen flink veranderen. Zomaar, van de ene op de andere dag.

Net als in de vorige crisis hoopt Peter vurig dat het snel over zal gaan. Dat alles weer normaal wordt. Normaal zoals het was. De maatregelen die door de overheid worden getroffen om onze samenleving te beschermen hebben verregaande economische consequenties. Hoe langer de lockdown duurt, hoe kleiner de kans dat het weer wordt zoals ‘normaal’. Normaal!?

Het nieuwe normaal

We moeten ons volgens Premier Mark Rutte voorbereiden op het nieuwe normaal. Niemand weet precies wat het ‘nieuwe normaal’ wordt. Meer thuiswerken, minder reizen, variabele kantoortijden en -bezetting, anders netwerken, variabele formaties, data- intelligence enzovoort. Eén ding is zeker: ons gedrag gaat veranderen. Door de intelligente lockdown hebben we leren ‘werken op afstand’.

Haalt het bedrijf van Peter het ‘nieuwe normaal’?

Duizenden bedrijven maken op dit moment een zware periode door. De omzetten staan onder druk of zijn geheel weggevallen, dat merkt ook Peter. Hierdoor wordt er nauwelijks tot geen marge meer gemaakt.  Bedrijven, ook dat van Peter, teren snel in op hun reserves.  De eerste € 100 mio+ bedrijven hebben al faillissement aangevraagd. Vele kleinere bedrijven zullen volgen. Deze bedrijven halen het ‘nieuwe normaal’ niet.

Het ‘nieuwe normaal’ een andere markt!

Met het nieuwe normaal, hoe dat er ook uit gaat zien, ontstaat er een nieuwe markt met nieuwe eigenschappen en kansen. Als ondernemers succesvol willen blijven zijn ze gedwongen om deze andere markt met zijn specifieke eigenschappen en kansen te ontdekken. Net als een kind dat al lerend de nieuwe wereld ontdekt.

Past Peter als ondernemer in het ‘nieuwe normaal’?

Peter geeft leiding aan zijn bedrijf en is zo al jaren succesvol. Hij heeft de juiste managers om zich heen verzameld en iedereen weet precies wat van hem of haar verwacht wordt.  Klanten en werknemers zijn blij en gelukkig. Een geoliede machine, naadloos passend in de “pre-Corona” markt.

Tijdens de Coronacrisis blijkt dat de machine nog steeds prima werkt, maar de vraag naar het product is weggevallen. Peter vraagt zich af of de vraag weer terugkomt bij een veranderde economie. Past zijn product of dienst wederom naadloos in het ‘nieuwe normaal’? Heeft Peter nog de energie en is hij in staat om vandaag opnieuw te beginnen?

Re-inventing your company

De reserves raken op. Wanneer die belangrijke omzetkraan weer open gedraaid kan worden (en met welke hoeveelheid weet Peter niet). En dat kan niemand hem nu met zekerheid vertellen. Peter gaat het zelf doen. Nu!

Peter is jaren geleden zelfstandig begonnen met zijn bedrijf. Hij heeft nu vele werknemers op de loonlijst. Allemaal betrokken, slimme en gedreven collega’s. Hij staat er dus niet alleen voor.

Hij besluit dan ook het niet alleen te gaan doen en neemt zichzelf het volgende voor:

  1. De verschillende ‘Lessons learned’ uit de vorige crisis ter harte te nemen. In dit kader willen we gezamenlijk ervaringen en leermomenten delen en bespreken onder de deelnemende organisaties.
  2. Collega-ondernemers van verschillende bedrijven (online) opzoeken en verbinden met als doel resultaten te delen vanuit ondernomen acties en oplossingen. Wat kunnen wij samen hieruit leren?
  3. Werknemers maximaal betrekken in het creëren, bedenken en uitvoeren van mogelijke oplossingen, verbeter ideeën en innovaties.

Zo gaat Peter het aanpakken. Zijn bedrijf opnieuw uitvinden!

Wat zijn Peter zijn eerste stappen?

  1. Hij is en voelt zich ‘probleemeigenaar’. Hij constateert dat zijn medewerkers (80% van een organisatie) merendeels onopvallend (thuis)werken en acteren vanuit het gezegde ‘wanneer je geschoren wordt moet je stil zitten’. Dit fenomeen is de eerste (mentale) barrière die hij gaat doorbreken!
  2. Tijdens de vorige crisis heeft hij gekozen voor ‘kostenreductie’. Dit uitte zich in het besluit afscheid te nemen van veel van de externe relaties. Een groot aantal projecten werden stopgezet. Een deel van de vaste medewerkers werden noodgedwongen ontslagen. Alle aandacht werd gefocust op het proces. Dit is de tweede mentale barrière die hij gaat doorbreken!

Hij heeft gelezen dat onderzoek uitwijst dat bedrijven die in tijden van crisis zich voornamelijk hebben gericht op ‘cost cutting’, het niet of nauwelijks hebben overleefd. Dat heeft hij ook gemerkt. Bedrijven die daarentegen maximaal hebben gefocust op het verrassen van klanten zijn enigszins “schade-vrij/comfortabel” de crisis doorgekomen. Hierin investeren loont.

Dat gaat Peter nu ook doen. Zijn bedrijf opnieuw uitvinden. Samen leren van het ‘nieuwe normaal’. Een oprecht Lerende Organisatie te worden. Vandaag. Nu!

Benieuwd hoe upUco hierbij kan ondersteuen? Neem contact met ons op