Terug naar overzicht

Succesvol innoveren dankzij competenties

In onze snel veranderende wereld zijn markt en consument leidend voor innovaties en innovatieve ideeën. Innovaties worden steeds waardevoller en bepalen voor een groot deel of een bedrijf kan overleven of kan groeien. Veel organisaties willen dus innovatief worden, zijn of blijven en schenken veel aandacht aan innoveren. Helaas wordt niet ieder innovatief idee daadwerkelijk een innovatie. Hoe komt dit? De oorzaak ligt in een complexe mengelmoes van interne en externe factoren. Eén van de interne factoren heeft volgens mij te maken met het innovatieproces: het creëren, vormgeven en implementeren van een innovatie.

De wilskracht om te innoveren is dus veelal aanwezig bij organisaties in het algemeen. Ook is er een groeiende behoefte aan innovaties. Vaak is de vraag naar innovaties groter dan het aanbod. Vervolgens blijft het een uitdaging om het beperkte aanbod innovaties naar tot implementatie te brengen. Waar ligt dit aan? Om een deel van het antwoord te formuleren staan we in de volgende alinea’s ten eerste stil bij het ‘innovatieproces’. Hierin wordt kort belicht hoe dit proces er globaal uitziet om vervolgens de knelpunten te bespreken die voor kunnen komen.

Creatieve fase:

Elke innovatie begint in de basis bij een idee. Deze fase wordt onder academici ook wel de ideation fase genoemd. Deze fase vindt plaats binnen een context, deze wordt globaal gestuurd door bijvoorbeeld actualiteiten, technische ontwikkelingen of wetgeving. Deze externe factoren zijn de trigger voor innovatieve ideeën. Op regelmatige basis ondervinden wij vanuit allerlei triggers reden om een innovatief idee te ontwikkelen. Deze innovatie triggers komen, ook op kleinere schaal voort uit, zowel het privéleven als uit ervaringen op de werkvloer. Er is immers vaak behoefte aan iets vernieuwends om een bepaald probleem op te lossen waar niemand direct een oplossing voor heeft.

Wanneer een innovatief idee opduikt is het vaak te danken aan creatief persoon of team. De eerste fase van het innovatieproces richt zich dus op het creëren van een idee. Om ervoor te zorgen dat een innovatief idee wordt doorontwikkeld naar een succesvolle implementatie is het noodzakelijk dat andere, aanvullende kwaliteiten de creativiteit komen ondersteunen.

Ondernemende fase:

Wanneer dit idee is ontstaan, begint de volgende fase waarbij vormgeven van dit idee de centrale rol speelt. Vanaf dat moment wordt de creativiteit aangevuld door doorzettingsvermogen en hard werken (Koen, 2011). Zoals Joseph Schumpeter al in 1934 concludeerde: ”Ondernemende eigenschappen zijn een essentiële toevoeging om het innovatieproces een stap verder te brengen.” Volgens Schumpeter (1934) heeft de ondernemer namelijk de eigenschap om de status quo tegen te gaan en juist verandering op te zoeken, iets wat cruciaal is om een innovatie succesvol te implementeren. Dit karakter heeft de ondernemer te danken aan zijn/haar ondernemende eigenschappen. Voorbeelden van ondernemende eigenschappen zijn o.a. het nemen van initiatief, het kunnen werken onder druk of simpelweg goed kunnen volhouden. Op dit moment in het proces is een waardevol idee omgezet in een oplossing, er is tijd en moeite in gestopt. Tijd om dit in werking te stellen.

Implementatie fase:

Tijdens de implementatiefase komt de verbinder de creatieveling en de ondernemer versterken in het uitvoeren van de innovatie zodat deze daadwerkelijk valt te implementeren. Hoe vaak worden er in werkgroepen of innovatiesessies plannen gemaakt om vervolgens te verzanden in de dagelijkse gang van zaken? Er is een of meerdere personen nodig om het idee en het plan uit te dragen binnen de organisatie. Deze verbindende en controlerende kwaliteit is cruciaal om het plan tot slagen te brengen. Deze verbinder beschikt dan ook over een breed netwerk en heeft overtuigingskracht.

Waarom komen innovaties vaak niet toe aan implementatie?

Veelal stranden innovatieprocessen in de eerste of tweede fase.       Dit komt omdat de creatieveling bijvoorbeeld niet altijd de sterkste verbinder is. Of dat de mensen die een proces tot succes kunnen brengen niet met elkaar in contact komen. Oorzaak? Op de werkvloer is er vaak weinig inzicht in de skills van de werknemers. Het gevolg hiervan is dat men dan simpelweg niet weet wie ze moeten benaderen. Een goed beeld van de verschillende skills en talenten van de werkvloer is dus essentieel om een zo compleet mogelijk innovatieteam samen te kunnen stellen en zo de kans tot succesvolle implementatie te vergroten.

Hoe zorg je ervoor dat je alle benodigde skills in je innovatieteam krijgt?

Om uiteindelijk deze drie fasen in combinatie succesvol tot een innovatie te laten komen zijn verschillende mensen nodig met verschillende kwaliteiten. De kans bestaat dat iemand alle competenties beschikt die nodig zijn om bovengenoemd proces te doorlopen maar die kans is klein. Ook al zou deze persoon wél aanwezig zijn, hoe vind je diegene? Het inzichtelijk maken van werknemers hun competenties maakt het mogelijk het ‘perfecte’ innovatie team samen te stellen. TalentConnect biedt de mogelijkheid om de hele organisatie op hun talent in te zien. Ook kun je eenvoudig collega’s selecteren om de drie bovengenoemde fasen succesvol te begeleiden. Selecteer de benodigde competenties en zie welke collega’s deze beschikken middels de tool caseprofiel.  

Het is nu mogelijk om eenvoudig en inzichtelijk het beste (innovatie) team samen te stellen voor een bepaalde opdracht. Wanneer de geselecteerde mensen ook nog eens volop energie halen uit de werkzaamheden die te maken hebben met de geselecteerde competenties wordt het team nog sterker! Goed nieuws… dit is precies wat TalentConnect je vertelt!

Referenties

  • Frankenberger, K., Weiblen, T., & Csik, M. &. (2013). The 4I-framework of business model innovation : A structured view on process phases and challenges. International Journal of Product Development, 249-273.
  • Koen, C. (2011). Inzicht in Innovatie Management in ‘Perspectieven op Management: een Agenda voor de Manager. (2011), Boom-Lemma Uitgevers.
  • Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard Business School Press.