In de moderne wereld van zakendoen gaat het allang niet meer alleen om winst maken. Het draait ook om het creëren van duurzame impact, het verbeteren van gemeenschappen en het investeren in menselijk kapitaal. Dit is waar Social Return on Investment (SROI) een cruciale rol speelt. In dit stuk willen we dieper ingaan op waarom SROI zo belangrijk is, en waarom het niet alleen een verplichting is, maar een kans om een verschil te maken.

Wat is SROI?

Social Return on Investment, ofwel SROI, helpt de sociale impact van activiteiten binnen organisaties te meten. Het richt zich niet alleen op financiële winst, maar op de waarde die wordt gecreëerd voor de gemeenschap en de samenleving als geheel. Dit kan worden bereikt door middel van beleid, programma’s en initiatieven die gericht zijn op het creëren van kansen voor kwetsbare groepen, zoals werklozen, mensen met een handicap en kansarme jongeren.

Waarom is SROI zo belangrijk?

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: Organisaties hebben de morele verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. SROI biedt een gestructureerde manier om te meten hoeveel waarde zij toevoegen aan de gemeenschap, en om eventuele hiaten in hun inspanningen op te sporen.

Talentontwikkeling: Door te investeren in mensen die anders mogelijk aan de zijlijn van de arbeidsmarkt zouden blijven staan, vergroten organisaties hun eigen talentenpool. Dit leidt tot een diverse en inclusieve werkomgeving en kan nieuwe perspectieven en vaardigheden binnenbrengen.

Concurrentievoordeel: Bedrijven die actief deelnemen aan SROI-initiatieven kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten. Ze tonen aan dat ze niet alleen winst willen maken, maar ook positieve verandering willen bewerkstelligen.

Overheidscontracten en regulering: In Nederland worden overheidscontracten nu steeds vaker vergezeld van SROI-verplichtingen. Door proactief met SROI aan de slag te gaan, kunnen organisaties zich voorbereiden op toekomstige regelgeving en profiteren van nieuwe zakelijke kansen.

Verbeterde merkreputatie: Organisaties die aandacht besteden aan SROI worden vaak gezien als ethischer en maatschappelijk verantwoord. Dit kan leiden tot een verbeterde merkreputatie en klantloyaliteit.

Hoe kunt u SROI in HR toepassen?

Creëer programma’s voor training en ontwikkeling die gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals stages voor kansarme jongeren, leerwerktrajecten voor mensen met een handicap en re-integratieprogramma’s voor langdurig werklozen.

Monitor en meet de resultaten van deze programma’s middels upUco, niet alleen op basis van financiële winst, maar ook op het gebied van sociale impact. Hoeveel mensen hebben werk gevonden? Hoe heeft hun leven verbeterd?

Werk samen met lokale gemeenschappen, non-profitorganisaties en overheidsinstanties om SROI-initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

Communiceer uw inzet voor SROI transparant naar uw medewerkers en belanghebbenden om betrokkenheid en bewustzijn te vergroten.

Samenvattend, Social Return on Investment is geen belemmering voor bedrijven, maar eerder een kans om op een verantwoorde en zinvolle manier te investeren in mensen en gemeenschappen. Het is een benadering die winstgevendheid en maatschappelijke betrokkenheid combineert, en die aantoonbare voordelen oplevert voor zowel organisaties als de samenleving als geheel.

Laten we samen streven naar een wereld waarin SROI niet alleen een verplichting is, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur, waarin we bouwen aan een welvarende toekomst voor iedereen.