Na een korte introductieronde begon de derde sessie georganiseerd vanuit upUco – TalentConnect om bedrijven te verbinden. Om ondernemers samen te brengen en met elkaar methodes en vraagstukken te behandelen in deze gekke tijd.

De sessie werd inhoudelijk opgestart door Nathalie van Huet. Vanuit zowel AGIN Timmermans als Your Change company gaf zij ons inzicht in hun methodes. Voor de coaches van YCC is “change” geheel vanzelfsprekend. Met verschillende methodes en een down to earth mindset vliegen zij elk probleem aan. Hierbij zijn ze resultaatgericht en hebben ze aandacht voor de individu. Hoe je om kan gaan met verandering laat AGIN Timmermans zien door, juist nu, een effectiviteit verhoging en feedback dat sommige mensen het prettig vinden om thuis te werken. Werknemers zien ruimte ontstaan in de manier waarop er naar werk wordt gekeken en kleuren die op hun eigen manier goed in. Voor sommige is deze tijd ook wel fijn, volledige focus op jezelf en je eigen projecten.

Men houdt in de samenleving afstand voor zover dat kan. Misschien komt dat voor een deel uit angst, de tweede vraag is: Hoe gaat men om met werknemers die het eng vinden om naar kantoor te komen en neem je dit gegeven mee in de overweging? Allereerst de randvoorwaarde voor elke medewerker in orde hebben gemaakt; kan je goed thuiswerken? Als dat niet het geval is ligt daar de prioriteit. Verder zijn veel processen veranderd. Controle op productiviteit en kwaliteit, sommige dingen gaan anders dan dat we gewend waren. Dat is wennen maar heen groot probleem. Voor de beslissing wie naar kantoor komt is het persoonlijke is ook juist een belangrijke factor. Raakt iemand geïsoleerd door de (thuis)situatie. Verplicht thuiswerken proberen ze daarmee ook te ijken op werkgeluk en persoonlijke behoeftes. Uiteindelijk heeft men behoefte aan verbinding en verbonden blijven.

Thuiswerken optimaliseren

Het is nu, na een aantal weken thuiswerken, zaak om het proces en de verhouding te optimaliseren. Door deze ruimte en gemeenschappelijke situatie merken ze ook dat men nu makkelijker alle ambities uitspreekt. Men geeft aan wat ze willen en waar ze behoefte aan hebben. Vanuit het systeemdenken voegt Tjeerdo hierop aan dat dit aangeeft dat er een hele veilige omgeving is gecreëerd. Een omgeving waar mensen meegenomen zijn in het gehele proces en iedereen meedenkt in het grotere plaatje.

Echter met het grote plaatje in acht houdende is het soms lastig om juist de individu te betrekken. Digitale vergaderingen zijn een manier om in grote groepen informatie te zenden, dan is het niet wenselijk om zaken te bespreken. Wanneer dit wel belangrijk is moeten er eerst in kleinere groepjes het gros van de beslissingen worden genomen. In kleinere groepjes en met een digitaal platform is zijn ervaring dat de efficiëntie van de vergadering veel hoger ligt. Mensen letten beter op over zijn//haar eigen zenden en er worden doelmatige vragen gesteld. Er moet echter wel controle zijn om het behandelen van de inhoud en om niet te verzanden in sociale zaken. Daar is ook zeker behoefte aan, maar moet doelmatig tijd voor gemaakt worden. Als het kan juist fysiek.

Lichtpuntjes van de crisis

Er zitten dus ook zeker lichtpuntjes aan deze crisis. We sluiten af met de vraag: “Hoe zouden jullie vooralsnog terugkijken op jullie handelen de afgelopen maanden?” Al met al bevalt Peter de crisis wel, het geeft een nieuwe vorm van helderheid. Daarnaast mag het eigenlijk nog wel wat langer duren, men moet nog even in deze stand blijven om écht verandering door te voeren. Hij is tevreden met zijn keuze om alles en te laten settlen voor beslissingen te nemen. Om niet met 50% van de informatie 100% van de beslissingen te nemen. Door deze duidelijke stappen wanneer het kon hebben ze juist veel werknemers zekerheid kunnen bieden. Dat geeft een goed gevoel. Jacqueline geeft aan dat het goed is geweest iedereen de ruimte te bieden. Dit heeft nu al resultaat en verandering opgeleverd. Men geeft aan wat men wil en hoe zij dat willen bereiken en dat is erg prettig.

Bij AGIN Timmermans zijn ze vooral trots op de instelling van hun werknemers. De manier waarop met resultaatgericht opnieuw naar het werken kijkt. Men neemt de verantwoordelijkheid en plant de dag effectief in. Het gaat erom dat het gebeurt, hoe en wanneer maakt niet uit. Dit is een hele waardevolle les. Hierdoor ontstaat meer ruimte en flexibiliteit.

Bij upUco zijn we continu in gesprek met opdrachtgevers om een moment te creëren om echt zelf te ontwikkelen en buiten je directe werk om in contact te blijven. We houden ons constant bezig met waar de kansen liggen. Hectisch maar het maakt me wel trots om op dit team te werken. Wel een gevoel van groei, leren en ontwikkelen. Het bewijst wederom dat een lerende instelling enorm waardevol is.

Key learnings:

  • Nastreven van een gemeenschappelijke visie leidt tot een enthousiast team dat ondanks de soms lastige situatie goed samenwerkt.
  • Doordat het gezien de omstandigheden voor iedereen begrijpelijk is om er even doorheen te zitten is er een hele open en veilige omgeving waardoor men zijn of haar wensen, problemen en ambities durft uit te spreken.
  • Wat er moet worden gedaan en op welke manier werk wordt uitgevoerd heeft een hele nieuwe insteek gekregen. Doordat onze mentale modellen van buitenaf zijn doorbroken is er meer ruimte voor innovatie.
  • Het betrokken houden van werknemers bij het team en bij de organisatie gaat het best door juist ook fysiek contact te organiseren, zolang dat uiteraard binnen de regels gebeurt.
  • Digitale meetings maken vergaderingen effectief, men probeert het relevant te houden en daarnaast is het mogelijk iedereen zijn zegje te laten doen. Dit komt echter wel met een aantal voorwaardes en negatieve punten:
    • Duidelijk persoon die scherp de controle houdt op de inhoud
    • Doordat het sociale aspect van vergaderen wegvalt kunnen sommige mensen hierdoor het contact met anderen verliezen

Werknemers de ruimte geven om mee te denken en zich betrokken te voelen bij het proces geeft ze energie om het tot een succes te maken.