Noodsituaties vragen om nieuwe en creatieve ideeën. Wanneer je het opeens met minder geld moet doen is het van belang om te zoeken naar optimalisatie. Telkens wanneer wij de vraag stelde: “Wie hebben er bij de vorige crisis de oplossingen bedacht?”, werd vaak gereageerd met; management en directie. Maar wie beter kan je mee laten denken dan de mensen zelf! Iedereen die er dag in, dag uit mee bezig is. Waar kunnen we innoveren? Wat voor verouderde methodes zijn toe aan een frisse blik. Kennis en ervaring ligt binnen elke organisatie voor het oprapen. Zowel in proces, product als netwerk. Niemand weet beter waar de directe behoefte ligt dan zij die er elke dag mee bezig zijn.

Afgelopen economische crisis

De vorige crisis bleef het gros van het personeelsbestand passief aan de zijlijn staan.  Juist in dat soort momenten moet het gestimuleerd worden om out of the box te denken. Om vragen te stellen of om met voorstellen te komen.Crisissituaties vragen om een lerende instelling. Hoe gaan wij veranderen zodat we als bedrijf nog relevant blijven? Welk proces moeten we aanpassen om door te blijven produceren? Welke markt blijft bestaan en welke zal gaan verdwijnen?

Organisatie Leren op afstand

Organisaties die in staat waren alle medewerkers maximaal te betrekken in oplossingen bedenken waren sneller ‘back in business’. Ideeën en uitwerkingen van medewerkers waarbij management en directie zorgdraagt voor het implementeren, faciliteren en regisseren. Er zijn voorbeelden van bedrijven die door deze aanpak niet geraakt zijn door de toenmalige crisis terwijl directe concurrenten omvielen.

Mentale modellen bepalen hoe wij ons gedragen in en als een organisatie. ‘Oplossingen in crisissituaties moeten bedacht worden door het management of externe adviseurs’ is een mentaal model. Je krijgt als management ongelofelijk veel ideeën en verbetervoorstellen wanneer je alle mensen betrekt in de crisissituatie. Je ervaart als management onwaarschijnlijk veel commitment en enthousiasme wanneer je mensen het mandaat geeft ideeën te bedenken en te bewerkstelligen. Waarbij voor elk probleem een groep mensen wordt gezocht met aansluitend talent, uit de hele organisatie.

Doorbreek mentale modellen op 9 april

Op donderdag 9 april 2020, om 12.30 u, verzorgt upUco-TalentConnect een online seminar hoe 5 Rotterdamse ondernemers invulling gaan geven aan het ‘doorbreken van mentale modellen’. Ook jij kan meedoen aan dit seminar en leren hoe je samen sterker door deze crisistijd gaat komen. Rendement gegarandeerd.

Meedoen? Meld je aan via: https://forms.gle/X79PJVwUa5wCQ55k9 of mail/bel Ron Goldewijk. ron@upuco.nl of 06-54968691.