Persoonlijke ontwikkeling

Binnen het kader van toekomstgericht leren is persoonlijke ontwikkeling de kleinste schaal. Het gaat bij persoonlijke ontwikkeling om de leercurve van een enkel persoon. De kennis en kunde zijn bij het individu bekend. Wanneer de kennis van deze persoon niet wordt overgedragen op anderen, kan bij vertrek een kennislek ontstaan. Daarom is het belangrijk om te investeren in persoonlijke ontwikkeling.

Door elke collega op de werkvloer te zien als een potentiele mentor worden kennis en talent vermenigvuldigd. Door elkaar op een informele manier te begeleiden is het mogelijk om in korte tijd zinvol resultaat te behalen. Door samen opdrachten en microlearnings uit te voeren is er elke run voor zowel de coach als de coachee iets te leren.

Persoonlijke Talenten Analyse

Het uitgangspunt bij Persoonlijk Ontwikkeling is inzicht in de kennis en kunde van een persoon. Daarom beginnen wij altijd met een Persoonlijke Talenten Analyse (PTA). Deze analyse bestaat uit een vragenlijst waarmee je ontdekt welke competenties bij jou dominant aanwezig zijn. Dominant aanwezige competenties zijn de competenties waar je energie van krijgt als je daarmee bezig bent, deze noemen we ook wel de ‘energie dominante competenties’.

Energiebalans

Iedereen heeft een energiebalans en gedurende de werkdag doe je werkzaamheden die energie kosten en andere werkzaamheden die juist energie opleveren. Door met de analyse te ontdekken wat jou energie oplevert, wordt het mogelijk om je op deze ‘Energy Boosters’ te richten en te begrijpen hoe die competenties zich bij jou uiten.

Scan: Toekomstgericht Leren

Bent u onderdeel van een ‘lerende organisatie’? De scan ‘Toekomstgericht Leren‘ geeft inzicht in de het lerend vermogen van de organisatie. Ook kunnen we inschatten hoe uw organisatie scoort op de upUco | TalentConnect pijlers voor De Lerende Organisatie.

Nieuws en Blog