Uit de recente Learning & Development (L&D) Monitor van Studytube, uitgevoerd door Motivaction/Sparkey, blijkt dat bij de helft van de Nederlandse organisaties leren als topprioriteit wordt beschouwd. Is jouw organisatie klaar voor een cultuur waarin leren centraal staat? Ontdek de leercultuur in jouw organisatie door gebruik te maken van de Leercultuur enquête.

Met de enquête krijg je inzicht in de vijf cruciale dimensies van leercultuur:

  • Rendement op leren
  • Energie & Betrokkenheid
  • Leersfeer & Bedrijfscultuur
  • Wendbaarheid
  • Leerfaciliteiten

Het unieke aan onze aanpak is dat de enquête uit te zetten is naar alle medewerkers. Hiermee geef je hen de regie over hun eigen leerervaringen en betrek je hen actief bij het vormgeven van de leercultuur binnen de organisatie.

Waarom is dit belangrijk?

Twee op de drie HR-professionals (65%) benadrukken dat investeren in leren en ontwikkelen essentieel is om het benodigde talent aan te trekken. Learning & Development speelt een cruciale rol bij het ontplooien van het potentieel binnen teams en organisaties. Opvallend is dat 62% van de HR-professionals aangeeft dat er nog veel onbenut talent is binnen hun organisatie.

De trend laat zien dat de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling verschuift naar de medewerkers zelf. Bij bijna twee op de drie organisaties (64%) neemt de regie over leren en ontwikkelen toe bij de medewerkers. In het onderwijs is dit zelfs in bijna driekwart van de organisaties (73%) het geval. Deze verschuiving is positief, zolang medewerkers op de juiste manier worden ondersteund en gestimuleerd.

Hoe werkt de enquête?

Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête, waarbij ze hun ervaringen en perspectieven delen over de leercultuur binnen de organisatie (de leercultuur-tevredenheidsonderzoek) De resultaten worden verzameld en geanalyseerd, waarna er inzichten worden gegenereerd op de vijf dimensies van leercultuur.

Klaar om de leercultuur binnen jouw organisatie te meten en te verbeteren? Maak gebruik van deze link om een proef enquête te maken en zet de eerste stap naar inzage in de leercultuur. Ontdek hier meer.