Op dit moment zit Nederland in een ‘milde recessie”. Een deel van Nederland maakt zich zorgen en het andere deel geeft aan dat deze recessie meer dan ‘welkom’ is.

De spanning op de arbeidsmarkt blijft, ondanks de recessie, dus tijd voor HR-beleid met meetbaar rendement. Gebruik het najaar 2023 om de HR-strategie van 2024 van ROI te voorzien.

Wil je NU het rendement weten? Ga dan naar de laatste alinea van deze blog! 

Dalende arbeidsmarktkrapte  

Het leven om ons heen wordt steeds duurder. Denk aan de stijgende gas- en electraprijzen, stijgende prijzen in de supermarkt en de inflatie. Dit zorgt ervoor dat consumenten zenuwachtig worden en het consumentenvertrouwen daalt. Omdat de economie nu nog moeilijk in te schatten is voor de komende jaren, wordt de hand op de knip gehouden.

De uitzenders als graadmeter: “We zien dat bedrijven voorzichtiger zijn als het gaat om vaste aanwervingen, kandidaten zijn ook voorzichtiger. Als het buiten koud is, heb je de neiging om thuis te blijven.” Aldus Denis Machuel, CEO van Adecco, aan Reuters op 3 augustus 2023.

Een van de eerste punten op het bezuinigingslijstje: wervingskosten voor nieuwe medewerkers

Trukendoos W&S

Geld kan mensen binnenhalen, maar het kan ze niet laten blijven. Er bestaat altijd een kans dat (ongelukkige) medewerkers ergens anders gaan solliciteren, omdat ze daar meer kunnen verdienen. Echter, wat andere organisaties niet zo makkelijk kunnen dupliceren: de cultuur van jouw bedrijf. 

Dit zal dan ook één van de belangrijke punten zijn om aandacht aan te besteden in 2023, om jouw medewerkers tevreden en gelukkig te houden.

Strategie HRM 2024: Employee Centricity

De aloude strategie ‘Boeien en Binden’! Of in moderne bewoording: Employee Centricity.

De vergrijzing is in volle gang. Oudere werknemers willen graag een carrière stap maken maar de arbeidsmarkt werk niet mee. Leeftijdsdiscriminatie bestaat niet maar is er zeker wel. Ouderen blijven en zitten hun tijd uit. De instroom van jongere werknemers kent ook uitdagingen. De ‘houdbaarheid’ is korter dan voorheen gegeven de huidige arbeidsmarkt en bovenal het broze commitment en loyaliteit.

AI doet zijn intrede en maakt het leven eenvoudiger of juist moeilijker. Hybride werken is een blijver. Performance Management in L&D heeft hoge prioriteit. De uitdagingen van de HR Professional in een notendop. 

Het belangrijkste nieuws. We hebben het er allemaal over: Talentmanagement en -ontwikkeling. Maar nu voor alle werknemers.

De gehele formatie in jouw bedrijf, jong en oud, staat bol van het talent. Wanneer we dit talent in kaart brengen, ontsluiten en meer inzetten op basis van ieders talentprofiel, gebeuren er direct 3 meetbare dingen:

1.    De productie en het innovatief vermogen stijgt

2.    Het ziekteverzuim gaat omlaag

3.    Het personeelsverloop daalt

Op dit moment onderzoekt upUco wat het rendement concreet is van de HRM Strategie Employee Centricity door het ontsluiten van al het intern talent. 

De eerste resultaten geven een rendement aan van 2,28% meetbare besparing op het formatiebudget en een productiviteitsverbetering van 6,7%. Op een formatiebudget van 250 FTE met een gemiddelde loonsom van € 42.000 wordt al snel € 316.000 bespaard met een productiviteitsverbetering van 6,7% à € 3.460.000.

Wil jij ook meewerken aan het Rendementsonderzoek Employee Centricity? Neem dan contact op met Ron Goldewijk, 06-54968691 of stuur een email naar r.goldewijk@upuco.nl.