TNO heeft het na gedegen onderzoek wederom bevestigd: Informeel leren loont! Nog beter: blended learning, formeel en informeel leren, integraal en methodisch toepassen heeft het hoogste leerrendement.

“Hogere werktevredenheid, het maken van promotie en toename van het innovatievermogen. Allemaal voordelen van informeel leren, blijkt uit TNO-onderzoek. TNO onderzocht, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de lange termijneffecten van formeel leren, informeel leren en de combinatie van formeel en informeel leren. Uit het onderzoek blijkt dat met name informeel leren en de combinatie van informeel en formeel leren de grootste positieve effecten meebrengen.” 

*) TNO, werk & gezondheid 18 december 2023. TNO is in 1932 opgericht, bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Ons doel is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie hebben we een onafhankelijke positie.

De 7 voordelen van Informeel Leren op een rij:

Een van de kernaspecten van informeel leren is de (1) flexibiliteit die het met zich meebrengt. In tegenstelling tot traditionele formele trainingsmethoden kunnen medewerkers op hun eigen tempo leren, en op tijdstippen die het beste bij hen passen. Dit bevordert niet alleen de individuele wendbaarheid, maar stelt de organisatie ook in staat om snel te reageren op veranderende zakelijke en economische omstandigheden.

Een ander voordeel van informeel leren is de (2) snelheid waarmee door medewerkers kennis wordt vergaard. Medewerkers hebben directe toegang tot relevante informatie en expertise, waardoor ze sneller kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en kansen. Deze wendbaarheid is van onschatbare waarde in een competitieve markt.

Informeel leren beperkt zich niet tot individuele groei. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Informeel van elkaar leren (3) stimuleert kennisdeling en samenwerking binnen de organisatie. Door ervaringen te delen en gezamenlijk aan projecten te werken, Agile en Scrum, ontstaat een verhoogd niveau van collectieve intelligentie. Deze samenwerking kan de algehele prestaties van de organisatie verbeteren.

(4) Motivatie en betrokkenheid van medewerkers zijn eveneens gebaat bij informeel leren. Het bieden van vrijheid aan medewerkers om hun eigen leertraject te bepalen, vergroot hun betrokkenheid bij hun eigen ontwikkeling. Dit kan resulteren in een proactieve benadering van persoonlijke groei.

De informele leercultuur bevordert een (5) continu leerproces binnen de organisatie. In een tijd waarin veranderingen snel plaatsvinden, is het vermogen om voortdurend nieuwe vaardigheden te verwerven van onschatbare waarde. Het omarmen van informeel leren stimuleert een leercultuur die essentieel is voor het succes op de lange termijn.

Naast de inhoudelijke voordelen is informeel leren vaak ook (6) significant goedkoper. Het elimineert de noodzaak van dure externe trainers en locaties, en maakt gebruik van interne kennisbronnen. Deze kostenbesparing kan worden omgezet in investeringen in andere cruciale aspecten van de organisatie.

Belangrijk is ook de (7) focus op individuele leerbehoeften. Door medewerkers in staat te stellen zich te richten op hun specifieke behoeften en interesses, ondersteunt informeel leren de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die direct relevant zijn voor hun functie of loopbaanontwikkeling.