“De gespannen arbeidsmarkt en hoge werkdruk leiden tot verstoorde verhoudingen op de werkvloer”

Bron: NU.nl 21 juli 2023 door Ertan Basekin

En toch moeten werkgever en werknemer met elkaar verder. De communicatielijnen moeten maximaal ‘open’. De hoogste tijd voor een ‘goed gesprek’ of beter ‘de continue dialoog’. Tijd voor geregisseerde intervisie- en feedbackstructuren.

Een arbeidsconflict is duur. Nog even los van de emotionele schade die zeker gaat ontstaan. Hoe eerder je het gesprek aangaat hoe groter de kans dat er positieve oplossingen gevonden worden. Voorafgaand aan het ‘dreigende’ conflict zijn er tijden geweest van trots, blijdschap, tevredenheid en harmonie. Gebruik deze omstandigheden in de komende gesprekken en zoek naar verbinding en oplossingen.

Tip: Maak vrijblijvend een Persoonlijk Talenten Assessment (PTA) en ontdek direct op welke aspecten in de communicatie met jouw werkgever of werknemer je extra aandacht en voorbereiding moet geven. Immers: ‘wanneer je faalt in de voorbereiding, bereid je het falen voor’. Ga naar  https://upuco.nl/module-talent-meten/ voor meer info.

Hulp zoeken bij derden, buiten de organisatie, verhard in de regel de verhoudingen. Probeer het eerst zelf en in gezamenlijkheid op te lossen middels gesprekken met duidelijke doelen en thematiek.

Lees verder op de website hoe werknemers van onze opdrachtgevers zochten naar oplossingen voor een betere samenwerking en deze vonden, ondersteund met de thematiek en tools vanuit geregisseerde intervisie en feedbackgesprekken. www.upuco.nl