Afgelopen donderdag 9 april vond de eerste (online) meeting plaats in het kader van het Project: Rotterdamse Ondernemers Samen Sterker uit de Crisis. Met een tiental geïnteresseerden vanuit verschillende Rotterdamse bedrijven zijn we met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit leverde in slechts een uur tijd al de eerste positieve signalen van een nieuwe beweging om met elkaar oplossingen te bedenken.

Het doel van het Project is om Rotterdamse Ondernemers te verbinden. Binnen hun bedrijf en onderling om zo samen werkbare oplossingen te vinden om deze en de te komen crisis sterker door te komen. Dit faciliteert en ondersteunt upUco.
In dit proces willen we met elkaar:

  1. De verschillende ‘Lessons learned’ uit de vorige crisis ons ter harte nemen. In dit kader willen we gezamenlijk ervaringen en leermomenten delen en bespreken onder de deelnemende organisaties.
  2. Directies en managers van verschillende bedrijven verbinden met als doel resultaten te delen vanuit ondernomen acties en oplossingen. Wat kunnen wij samen hieruit leren?
  3. Werknemers maximaal betrekken in het creëren en bedenken van mogelijke oplossingen, verbeter ideeën en innovaties.

 

Dit is de ambitie van het Project ‘Rotterdamse ondernemers samen sterker uit de crisis’ en dit willen we bewerkstelligen door o.a mentale barrières te doorbreken!

Gedurende deze eerste meeting konden we met elkaar al een aantal conclusies trekken en zo sturing geven aan de te komen stappen.

Zo kwamen we tot de volgende gedeelde observaties vanuit de vorige crisis, zo’n 10 jaar geleden:

  1. Directie en management zijn tijdens een crisis ‘probleemeigenaar’. Hoe komen wij door deze crisis? Medewerkers (80% van een organisatie) gaan merendeels onopvallend stilzitten en acteren vanuit het gezegde ‘wanneer je geschoren wordt moet je stil zitten’. Dit fenomeen is de eerste mentale barrière die wij met elkaar gaan doorbreken! Proactieve leidinggevenden die hun mensen maximaal betrekken komen namelijk het best uit deze crisis! Deze leidinggevenden breken de eerste mentale barrière.
  2. Tijdens de vorige crisis kozen veel bedrijven voor ‘kostenreductie’. Dit uitte zich in het besluit afscheid te nemen van veel of alle externen, een groot aantal projecten stop te zetten, afscheid te nemen van een deel van het vaste personeelsbestand en alle aandacht te focussen op het ‘proces’. Dit is de tweede mentale barrière die we willen doorbreken!

In dit kader wijst onderzoek uit dat bedrijven die in tijden van crisis zich voornamelijk hebben gericht op ‘cost cutting’ het niet of nauwelijks hebben overleefd. Bedrijven die daarentegen de maximale focus legden op het verrassen van klanten, daar ook in wilde investeren, enigszins comfortabel de crisis zijn doorgekomen.

Het doorbreken van bovengenoemde mentale barrières is een belangrijk onderdeel van het Project.

Gedurende het Project gaan wij ervaren en leren dat het centraal stellen van klanten, door hen continu te verrassen, de beste en meest renderende wijze is om door een crisis heen te komen.

Daarnaast betrekken en activeren wij ons gehele personeelsbestand in het bedenken van oplossingen, verbeteringen en innovaties om onze klanten te verrassen.

Hoe? Neem vrijblijvend contact met Ron Goldewijk (r.goldewijk@upuco.nl) en/of volg ons Project!

Voor nu, Stay safe en geniet van het Paasweekend.

Team upUco.