Duidelijker, effectiever en leuker leren

Alvorens te weten welke methode goed aansluit bij een leerbehoefte is het enorm waardevol om te weten hoe een persoon leert. Zowel voor degene die iemand een workshop of training aanbiedt als de persoon die wat wil leren. Door samen te communiceren over waar iemand staat in het leerproces is het makkelijker te bepalen wat de volgende stap is en hoe die met elkaar te bereiken.

Drie redenen om voor zowel coach als coachee te weten hoe iemand leert. Allereerst wordt het leerproces duidelijker. Verder wordt het leerproces effectiever. And last but not least; het leerproces wordt leuker. Een simpel model om toe te passen in het leerproces is het OBBO-model. Dit model bestaat uit vier fase en drie stappen.

In dit artikel zullen we allereerst de termen bewustwording en bekwaamheid toelichten. Vervolgens worden alle fases doorlopen en behandelt wat er nodig is om de volgende stap te kunnen maken. Als laatst wordt duidelijk gemaakt hoe elke fase bijdraagt aan de duidelijkheid, effectiviteit en plezier van het leerproces.

Bewustwording & Bekwaamheid

Het hele OBBO-model rust op gevoel van bewustwording en bekwaamheid. Met bewustwording wordt bedoeld; de mate waarin met actief bezig en zich bewust is van het niveau waarin de skill wordt uitgevoerd. Hierin maken we onderscheid tussen onbewust en bewust waarin het verschil wordt bepaald door; is iemand in het proces bewust bezig met het verbeteren van een bepaalde competentie.

Met bekwaamheid wordt gedoeld op het daadwerkelijke functioneren en het niveau waarin een bepaalde competentie wordt uitgevoerd. Dit is uiteraard een heel proces maar in het model wordt onderscheid gemaakt dus bekwaam en onbekwaam omdat dit een actieve verandering is van de attitude richting het leerproces.

Fase I: Onbewust Onbekwaam

In de eerste fase is de persoon die wat wilt of moet leren zich niet bewust van het feit dat een competentie niet op niveau wordt uitgevoerd. Reden van deze onwetendheid kan liggen aan verschillende zaken. Bijvoorbeeld niet weten dat het anders of beter kan of een gebrek aan zelfreflectie. Het is als coach erg lastig om iemand wat te leren als niet van tevoren bij de coachee duidelijk is wat er verwacht wordt. Vandaar dat de stap van OO (Onbewust Onbekwaam) naar BO (Bewust Onbekwaam) wordt behaald door bewustwording te creëren. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en doelen kunnen SMART bepaald worden.

Fase II: Bewust Onbekwaam

Wanneer er bewustwording is gekweekt bij de coachee is voor zowel de coach als coachee duidelijk wat er nog te verbeteren is. Er is een beginpunt en een einddoel bepaald. Hierdoor is het voor beide partijen duidelijk wat de te behalen winst is en wanneer iemand een competentie beheerst op een niveau dat we het hebben over bekwaam. Deze stap naar Fase III: BB wordt behaald door het aanleren en de hulp daarin van een nieuwe skill. Het kan hier gaan over verbeteringen van een bestaande competentie of aanleren van een geheel nieuwe skill.

Fase III: Bewust Bekwaam

Wanneer het leerdoel is bereikt en de coachee bekwaam is geworden in de competentie tot op een punt waar beide partijen het eens zijn over de progressie is het zaak de vaardigheid wel op niveau vast te houden zonder dat er actief aandacht bij nodig is. Dit ontstaat door het creëren van routine en gewoonte; automatisering. Hierbij is het heel waardevol als de coach (minder actief) navraagt hoe het gaat nadat er geen actieve aandacht meer op zit. Is het gelukt een competentie consequent tot een hoger niveau te tillen?

Fase IV: Onbewust Bekwaam

In dit stadium is het leerdoel bereikt en is het niet meer nodig voor de coachee om actief na te denken om op het vooropgestelde niveau te functioneren. Dit betekent echter niet dat het leren voorbij is! Het is juist een mooie gelegenheid om verder te kijken; wil ik groeien binnen dezelfde competentie of wil ik verbreden? En is de vervolgstap te zetten met mijn huidige coach of is er iemand anders meer geschikt mij hierbij te helpen?

Door deze fases actief met elkaar te doorlopen worden concrete doelen opgesteld en bereikt. Hierdoor wordt de coaching effectiever en duidelijker. Wanneer de coaching wordt ingestoken als een check-up waarin wordt gevraagd in hoeverre het doel is bereikt en daarnaast of de coachee meer tijd of juist meer informatie nodig heeft maakt dat de structuur the heavy lifting doet en dat er meer aandacht besteed kan worden aan werkvormen en de daadwerkelijke inhoud. Daarnaast maakt het behaalde doelen erg tastbaar en creëert het een succesmoment op het moment dat Fase III en Fase IV behaald worden. Succesmomenten geven zowel de coach als coachee enorm veel energie en maakt het proces voor beide superleuk.

Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat het doorlopen van deze fases zo lang kan duren als je maar wilt. Denk bijvoorbeeld aan een inwerkperiode van drie maanden of aan een drie uur durende workshop waar je aan de slag gaat met feedback geven. In beide tijdsbestekken is het mogelijk om zinnige stappen te zetten en leerdoelen te behalen.

In het kort – Hoe maak je jouw coaching efficiënter, duidelijker en leuker?

  • Communiceer over waar jullie beide denken dat de coachee staat in het leerproces
  • Bepaal (SMART) leerdoelen
  • Vraag of er behoefte is aan controle, informatie of oefening
  • Doelen bereikt? Top, kijk naar de toekomst, wat is je volgende leerdoel (en coach)?

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

085-0645343

j.dehaan@upuco.nl