Het landschap van Human Resources (HR) ondergaat een significante verschuiving dit jaar, waarbij de focus ligt op het aanpakken van nieuwe uitdagingen en het omarmen van veranderende normen. In een recent artikel van Gartner worden de topprioriteiten voor HR-leiders in het komende jaar belicht, waaronder de ontwikkeling van leiders en managers, organisatiecultuur, HR-technologie, verandermanagement en loopbaanbeheer en interne mobiliteit.

1. Ontwikkeling van leiders en managers

Een cruciale prioriteit voor HR in 2024 is de ontwikkeling van leiders en managers. Met managers die steeds meer verantwoordelijkheden dragen dan ze aankunnen en werknemers die een grotere behoefte hebben aan ondersteuning, staat de rol van managers onder druk. HR moet investeren in het herdefiniëren van verwachtingen, het opnieuw opbouwen van manager pijplijnen en het wegnemen van obstakels die het effectief functioneren van managers belemmeren.

2. Organisatiecultuur

De opkomst van hybride werkmodellen heeft de traditionele cultuurervaring veranderd. Het is essentieel voor leiders om bewust te werken aan het creëren van een sterke, verbonden cultuur, zelfs in een hybride werkomgeving. Door teams uit te rusten met de tools om levendige microculturen te vormen, kunnen organisaties de betrokkenheid van werknemers versterken en een positieve werkomgeving bevorderen.

3. HR-technologie

Hoewel kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën veelbelovend zijn, blijven veel HR-functies achter bij de effectieve implementatie ervan. HR-leiders moeten een evaluatiekader ontwikkelen om de juiste HR-technologie te kiezen en belangrijke vragen te stellen over governance, personeelsvoorbereiding, risico’s en ethiek.

4. Verandermanagement

Het tempo en de omvang van veranderingen in de moderne werkplek zijn overweldigend voor werknemers. Om een succesvolle transformatie te bewerkstelligen, moeten organisaties vermoeidheid door verandering proactief aanpakken en vermoeidheidsmanagement integreren in hun strategieën voor verandermanagement.

5. Loopbaanbeheer en interne mobiliteit

Traditionele carrièretrajecten voldoen niet meer aan de behoeften van moderne werknemers. HR moet adaptieve loopbaantrajecten ontwerpen die de zakelijke doelstellingen in lijn brengen met de interesses en vaardigheden van werknemers, om zo de betrokkenheid en retentie te bevorderen.

In een tijd van verandering en economische onzekerheid is het waarborgen van een positieve werknemerservaring van vitaal belang. HR-functies hebben nu de kans om invloed uit te oefenen op gebieden waar ze voorheen niet actief waren en moeten zich richten op het begrijpen en verbeteren van de werknemerservaring.

Dit jaar staat HR voor nieuwe uitdagingen en kansen. Door zich te concentreren op de ontwikkeling van leiders, het cultiveren van een sterke organisatiecultuur, het omarmen van HR-technologie, effectief verandermanagement en het bevorderen van loopbaanbeheer en interne mobiliteit, kunnen HR-leiders een veerkrachtige en betrokken organisatiecultuur creëren die klaar is voor de toekomst.