Peter, “Helemaal gelukkig.”

Kennen jullie Peter nog uit de vorige upUco-blog over robotisering, soft-skills en vrijval? Peter werkt nu op de afdeling Sales van een grote bank. Hij is zich op tijd bewust geworden van de ‘eindigheid’ van zijn vorige functie. Hij was toen relatiebeheerder bij dezelfde bank

Karen, “Regeren is vooruitzien maar wat te doen wanneer er nog zoveel onduidelijk is?”

Karen is Manager Talent & Learning, onderdeel van HR bij de bank en werkt samen met directie en management aan de strategische personeelsplanning (SPP). De grootste uitdaging is het voorspellen hoe, waar en wanneer digitalisering en robotisering het grootste effect gaan hebben. Welke processen worden het hardst geraakt, negatief verwoord en waar vinden de grootste veranderingen plaats voor de werknemers? ‘Regeren is vooruitzien’. Dit is niet eenvoudig omdat de collega’s van directie en management wel ideeën en vooruitzichten hebben maar concreet geen besluiten durven te nemen. Plannen op basis van ideeën en vooruitzichten is niet te doen. Wat dan wel te doen? Ze loopt bij Peter langs.

Alana, “als mijn mensen maar een comfortabel gevoel hebben.”

Alana is Commercieel Directeur bij de bank. Alles loopt op rolletjes en de upgrade van de ERP-applicatie gaat voor de klanten van de bank veel gebruikersgemak opleveren. Grote personele consequenties voor Relatiebeheer, dat wel. Toch verwacht ze geen problemen met de bezetting. Een aantal collega’s is al aan het ‘voorsorteren’ op de komende ontwikkelingen en is opleidingen gestart. Ze geeft duidelijk antwoord wanneer er vragen gesteld worden over de toekomst en de verschuiving en verandering van functies. Alles in goed overleg. Haar uitgangspunt is dat de werknemers een comfortabel gevoel moeten hebben en dat persoonlijke ontwikkeling voor iedereen mogelijk moet zijn. Zo blijven de collega’s ‘veranderingsgezind’. Ook voor diegenen die waarschijnlijk buiten de bank een nieuwe functie moeten zoeken. Ze besluit een afspraak met Karen in te plannen om opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor haar mensen te bespreken.

Functies veranderen, ook wanneer je net begonnen bent.

Voor individuele professionals betekenen de ontwikkelingen dat functies snel gaan veranderen. Een net afgestudeerde accountant of jurist zal zich moeten beseffen dat zijn beroep over tien jaar een volledig andere invulling heeft. Om aantrekkelijk te blijven voor het arbeidsproces, zal een werknemer zich zijn hele leven moeten blijven bijscholen. Onderzoek1) laat zien dat we in Nederland veel minder leren tijdens onze carrière dan in onze buurlanden wordt gedaan. We zullen echter continu moeten leren om de steeds nieuwere technologie te kunnen blijven gebruiken en om nieuwe functies te kunnen vervullen. Om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers en om de concurrentie met de slimmere computers aan te gaan, moet de werknemer van de toekomst ‘agile’ zijn en vooral uitblinken in de eigenschappen die de computer niet heeft: compassie, intuïtie, creativiteit, mensenkennis, ‘kunnen omgaan met robots’ en analytisch sterk zijn om data te kunnen interpreteren.
1) Frey en Osborne (2013), The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation

Het overleg tussen Business en HR.

Alana, Karen en Peter hebben besloten samen na te denken en te discussiëren over de personele consequenties van de upgrade van de ERP-applicatie. Alana vanuit haar verantwoordelijkheid als directielid, Karen vanuit haar verantwoordelijkheid als HR en Peter als ‘ervaringsdeskundige’. Het doel van het gesprek is om meer inzicht te creëren in de gevolgen die digitalisering en robotisering hebben op collega’s. Wat doet het met de emoties en werkgeluk van de werknemer terwijl er nog niets veranderd is en wanneer nog niet duidelijk is wat er gaat veranderen en wanneer dit plaats zal vinden. De ervaringen en uitkomsten kunnen meegenomen worden in de strategische personeelsplanning (SPP).

Peter geeft direct aan dat hij het zeer waardeert dat hij is uitgenodigd om mee te mogen denken en zijn ervaring te delen. “Het leeft enorm onder de collega’s en iedere collega wil graag duidelijkheid. Natuurlijk begrijpen de collega’s ook dat duidelijkheid niet eenvoudig te geven is. Zaken bespreekbaar maken en mogen meedenken is al een enorm voordeel.”

Peter heeft tijdens zijn coaching gesprekken, geïnitieerd en gefaciliteerd vanuit TalentConnect, geleerd dat het succes van genomen besluiten en het succes van een geformuleerde strategie sterk afhangt van de acceptatie door de betrokkenen en de belanghebbenden. De besluiten kunnen nog zo goed en onderbouwd zijn, wanneer ze niet geaccepteerd worden is alles gedoemd te mislukken. ‘Wet van Maier’ volgens Peter

Smart Working

De opmerking van Peter wordt onderbouwd door het onderzoek Smart Working van Berenschot, TIAS en FME

Bespreek met elkaar (directie, management en medewerkers) wat op jullie afkomt en wat dat voor betrokkenen en belanghebbenden betekent.

  • Betrek medewerkers; benut expertise voor het formuleren van een ambitie en/of invoering van nieuwe technologie.
  • Daag medewerkers uit en geef ze de gelegenheid te experimenteren.
  • Communiceer heldere kaders en mogelijkheden.
  • Identificeer je ‘ambassadeurs’, ‘optimisten’, ‘volgers’ en ‘sceptici’ en zorg voor aanbod op maat voor elke groep.
  • Zoek inspiratie, bijvoorbeeld binnen andere bedrijven of sectoren.
  • Stimuleer interne samenwerking en laat het management participeren.
  • Stimuleer externe samenwerking; participeer in allianties, fieldlabs en innovatietrajecten.
  • Stimuleer medewerkers om de aanwezige scholings- budgetten voor 100% te gebruiken Ze worden vaak niet volledig benut.
  • Formuleer concrete ontwikkeltrajecten, binnen en buiten de organisatie.
  • Bewaak de werkdruk: bedenk samen met medewerkers manieren om de werkdruk te verlagen.

Alana, Karen en Peter discussiëren verder. Wil je weten hoe dit verder gaat? Volg de blogs op upUco.nl

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
[instagram-feed]

Linkedin


Instagram

Bel nu:

035-203 0053

Individueel – Samen – Sterk

Disclaimer | Werken bij | © 2019 – upUco Coach a Colleague B.V.