Tijdens jouw werkzame leven breng je in de regel meer tijd door met jouw collega’s dan met je partner. Jouw partner kies je zelf en jouw collega’s en leidinggevenden worden voor jou gekozen. Zou dat één van de oorzaken kunnen zijn van de stijging van stress-gerelateerd verzuim?

Ziekteverzuim daalt in 2023 voor het eerst in negen jaar

Het jaarlijkse gemiddelde ziekteverzuim is in het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2014 gedaald. Na een aantal jaren waarin Corona veel impact had op het verzuim, is het volgens de arbodienstverleners nu het moment om de aandacht weer te verleggen naar het voorkomen dat medewerkers uitvallen. Volgens Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij Human Capital Care, keerden in 2023 de gebruikelijke seizoen trends in verzuim terug. “De stevige stijging van de afgelopen jaren, lijken we daarmee achter ons te laten”.

Psychische klachten

De stijgende trend van langdurend verzuim door psychische klachten zette in 2023 wel door. Voor 2024 blijft het voorkomen van psychisch verzuim dan ook een belangrijk aandachtspunt. Ruim 20% van de verzuimdagen komt door klachten die verband houden met stress. “Werkgevers en medewerkers hebben hierin allebei een rol te vervullen”, aldus Penders.

Een gebroken enkel of verveling tijdens je werk, nogal een verschil

Beiden zijn veroorzakers van verzuim. Als leidinggevende kan je weinig doen aan een gebroken enkel. Iedereen kan dit overkomen en een fruitmand, een bos bloemen, een telefoontje en zo nu en dan een berichtje in de groepsapp doen wonderen.

Collega’s die zich vervelen of ongemerkt te veel hooi op de vork nemen ervaren op den duur stress. Wanneer deze stress niet of onvoldoende opgemerkt wordt kan er langdurig verzuim ontstaan waar de hiervoor genoemde fruitmand, de bos bloemen of het telefoontje juist averechts kunnen werken, lees, de verzuimduur kunnen verlengen.

Voorkomen is beter dan genezen

Die gebroken enkel is weinig aan te voorkomen. Het verbieden van sporten bij medewerkers daar maak je geen vrienden mee.

Gedurende je werkzame leven jouw collega’s of leidinggevende inruilen lukt bijna alleen bij een overstap naar een andere baan of functie. Maar wat wanneer je een heerlijke baan hebt binnen een niet passende cultuur of heerlijke collega’s maar weinig uitdaging in jouw werk? Kan je in jouw huidige baan en functie zelf jouw collega’s kiezen waarmee je wil werken?

JA, nou en of.

Hulp vragen of leren van jouw favoriete collega of leidinggevende

Met TalentConnect van upUco, het leer en ontwikkelplatform, brengt je in contact met jouw favoriete collega’s. In het platform TalentConnect kan je contact leggen met talentvolle collega’s, los van rang, functie of stand. Alle collega’s hebben een Persoonlijk Talenten Assessment (PTA) gemaakt en zijn middels hun talentprofiel bereikbaar en beschikbaar. Omdat je collega’s benaderd via hun gemeten ‘energie-dominante-competenties’ zit je direct in hun energie. Wanneer je een hulpvraag stelt of je wilt iets van de collega leren dan zegt deze collega in de regel direct ‘JA’. Immers, de vraag van jou triggert de collega positief omdat ze hetgeen je voorlegt leuk vindt om te doen of hier energie van krijgt.

Collega’s en leidinggevende ‘anders’ leren kennen

Het Platform TalentConnect, de workshops en andere gepatenteerde assessments, technologie en methodieken faciliteren het informeel van elkaar leren. Alle activiteiten worden geanalyseerd en geregistreerd dus er ontstaat een mooi dashboard van de leercultuur in jouw organisatie en haar rendement.