Op 19 mei 2019 publiceerde Josh Bersin een artikel op zijn website genaamd The Power of Collaborative Learning: More Important Than Ever (De Kracht van Collectief Leren: Belangrijker Dan Ooit).

In zijn artikel beweert de Amerikaan Josh Bersin dat in de huidige economie veel aandacht besteed wordt aan het proces van leren in samenhang met het te verrichten werk. Mensen willen sneller leren en hiervoor zijn steeds meer middelen tot onze beschikking: video’s, online-/offlinecursussen, artikelen etc.

In deze mengelmoes van learnings missen we een essentieel punt volgens Bersin:
leren wordt het meest gestimuleerd wanneer we contact hebben met elkaar.

Bersin beargumenteert zijn punt aan de hand van een aantal onderzoeken waarin wordt gekeken naar de snelheid waarmee men leerstof vergeet. Uit dit onderzoek blijkt dat in de praktijk geleerde (werk) stof het beste wordt onthouden. Dit komt doordat men actief met de stof aan de slag gaat door het anders te verwoorden, aan een ander uit te leggen en daarmee bepaalde connecties ontstaan in het brein die minder aanwezig zijn wanneer men simpelweg de stof opneemt uit een boek of cursus.

Om deze stelling te onderbouwen en tastbaar te maken refereert Bersin naar het groeiend gebruik van groepsprojecten binnen opleidingen (zowel op academisch niveau als bij praktijkgerichte opleidingen). Naast het feit dat samenwerking gestimuleerd wordt blijkt dus ook dat deze vorm van leren effectiever is.

Een belangrijk factor in bovengenoemde aanpak is de ‘leraar’, of in veel gevallen tegenwoordig: de ‘coach’. Dit is degene die de verschillende connecties in het brein moet gaan stimuleren door interactieve trainingen te begeleiden. Een goede mentor/coach is dus van belang. Waar haal je die vandaan en hoe richt je dit zo goed mogelijk op relevante (werk) stof voor jou? Iedere organisatie heeft immers andere belangen.

Een ander belangrijk aspect naast een goede mentor zit ‘m in het platform waarin gewerkt wordt. Hierin wordt duidelijk dat van elkaar leren binnen een organisatie van groot belang is. In zijn artikel, vertelt Bersin het verhaal van een kennis die met zijn bedrijf een platform aanbiedt waarop ‘experts’ binnen een organisatie online sessies kunnen verzorgen over bepaalde onderwerpen waar iedereen zich voor kan inschrijven.

Het online platform TalentConnect faciliteert ‘kennis delen’ en koppelt dit aan specifieke taakgerichte ‘learnings, praktijkopdrachten’ en ‘events’!

Bovendien heeft Bersin het in zijn voorbeeld over een proces waarbij experts binnen een organisatie makkelijk gecertificeerd kunnen worden om ‘les’ te geven in hun gebied van expertise.

UpUco leidt zelf ‘mentoren’ op, te weten TalentConnector Teams, die binnen de eigen organisatie gericht te werk kunnen gaan om leren en ontwikkelen aan de dagelijkse praktijk te verbinden en er zo min mogelijk ‘bemoeienis’ van buitenaf komt. Leren en ontwikkelen wordt zo 100% maatwerk.

Uiteindelijk is ‘cultuur’ de kritische succesfactor om bovenstaand mogelijk te maken binnen de organisatie. Leren en ontwikkelen wordt als zeer belangrijk gezien door management en HRM (Topic in strategie en beleid). De werknemers daarentegen zijn minder gemotiveerd en ambitieus.  Ongeveer 15% tot 20% van de werknemers geeft jaarlijks aan een cursus of studie te willen volgen. Ongelimiteerd studie- en leerfaciliteiten inkopen heeft weinig zin en een bijzonder laag rendement.

Een organisatiecultuur waarin leren een onderdeel wordt van het primair proces, waarin leren en ontwikkelen een onderdeel wordt van meetings, gezamenlijke evenementen en bijvoorbeeld ‘dag-starts’, draagt werkelijk bij aan een hoog rendement door Collaborative Learning.

Iedere investering kent een rendementsvraag zo ook/ juist de investering in leren en ontwikkelen. Start vandaag nog met Collaborative Learning met upUco – TalentConnect.