De scan ‘Toekomstgericht Leren’ geeft direct inzicht in de status van de wendbaarheid en veranderingsgezindheid van uw organisatie.

Wendbaarheid is de kritische succesfactor van organisaties in de nabije toekomst. Dit heeft te maken met het feit dat de marktomstandigheden snel veranderen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Uber, Google en Facebook, die door hun toetreden zorgen voor disruptie in de markt. Ook de gevolgen van de Brexit en de handelsoorlog geïnitieerd door Amerika en China hebben in de nabije toekomst gevolgen op het bedrijfsleven. Hierbij komt nog het snel afvlakken van de hoogconjunctuur en de verregaande digitalisering die beide invloed hebben op uw personeelsbestand. De wereld verandert snel en dit vergt wendbare organisaties.

Om op de constante stroom van veranderingen succesvol te anticiperen, is het noodzakelijk om binnen je organisatie de juiste leermotivatie en -ambitie te creëren. Wendbaar gedrag betekent risico’s durven nemen, voortdurend leren, samenwerken en in verbinding staan met je omgeving. Vragen stellen, vernieuwen en jezelf niet vastzetten in een denkbeeld over wat je werk of business is. 

De scan ‘Toekomstgericht Leren’ geeft u een indicatie over de mate waarin u deel uitmaakt van een ‘lerende organisatie’ wat volgens ons gepaard gaat met de wendbaarheid van uw organisatie. Is een verandering een kans of een bedreiging? En hoe gaat uw formatie daarmee om?

Binnen een kwartiertje heeft u een ‘situatieanalyse’. Op basis van de resultaten kunt u direct actie ondernemen: regeren is immers vooruitzien.

In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de conclusies en aanbevelingen met u.

Scan: Toekomstgericht leren

Disclaimer | Werken bij | © 2019 – upUco Coach a Colleague B.V.